Studentarbete
Evenemanget har passerat

Exjobbspresentation Yidan Gao och Huijia Lei

Titel: Semi-empirical ageing model development of traction battery

Översikt

Evenemanget har passerat

Examinator: Torbjörn Thiringer
Handledare: Sandeep Nital David
Opponenter: Pranav Talware/Aarushi Bijalwan

För sammanfattning se den engelska sidan