Studentarbete

Exjobbspresentation Nils Hedberg

Titel: Automated Testing and Falsification of Ship Control and Monitoring Systems for Submarines​

Översikt

Examinator är professor Martin Fabian

Opponent Nils Hedberg

för sammanfattning se den engelska sidan