Studentarbete

Exjobbspresentation Harish Ravi och Sanjeev Madhavan

Titel: Human Detection and Pose estimation from RGB ceiling mounted multi-camera setup

Översikt

  • Datum:Startar 3 mars 2023, 11:00Slutar 3 mars 2023, 12:00
  • Plats:
    Online via Zoom
  • Språk:Engelska

Handledare: Emmanuel Dean

Examinator: Knut Åkesson

Password för Zoom: 320145