Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

José Pedro Lopes Iglesias, Elektroteknik

Titel: Towards Reliable and Accurate Global Structure-from-Motion

Översikt

Evenemanget har passerat

José Pedro Lopes Iglesias är doktorand i forskargruppen Datorseende och medicinsk bildanalys, Avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik

Opponent är Dr. Mathieu Salzmann, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

Huvudhandledare är forskare Carl Olsson, Avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik

Examinator är Professor Fredrik Kahl, Avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik

Sammanfattning

Se den engelska sidan