Mittseminarium
Evenemanget har passerat

Sinem Bozkurt, Geologi och geoteknik

Numerical analysis of a deep excavation supported by lime-cement columns

 

Diskussionsledare: Associate Professor Yutao Pan, NTNU, Trondheim, Norge 

Examinator: Professor Jelke Dijkstra, Geologi och Geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Huvudhandledare: Professor Minna Karstunen, Geologi och Geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Översikt

Evenemanget har passerat

Länk till Zoom

Lösenord: geo