Mittseminarium
Evenemanget har passerat

Pierre Wikby, Geologi och geoteknik

Discussionsledare: Associate Professor, Mandy Korff, TU Delft, Nederländerna

Examinator: Professor, Jelke Dijkstra, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Huvudhandledare: Professor, Minna Karstunen, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Lösen till zoom: Pierre

Översikt

Evenemanget har passerat

Länk till Zoom: Länk till Zoom