Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

ACE, Govindan Induchoodan

Development and Stabilization of Hybrid Structure of Asphaltene and Graphene

 

Opponent: Professor Johan Sjöblom, Institutionen för Kemi, NTNU, Norge

Examinator:  Professor Eva Olsson, Nano och Biofysik, Institutionen för Fysik, Chalmers

Huvudhandledare: Professor Jan Swensson, Nano och Biofysik, Institutionen för Fysik, Chalmers

Biträdande handledare: Professor Helén Jansson, Byggnadsteknologi, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

 

Lösenord till Zoom: 688180

Översikt

Evenemanget har passerat

Länk till Research