Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Axel Heyman, Stadsbyggnad

Titel: 
The monetary value of urban form: Examining the relationship between accessibilities and attractiveness in Oslo

Opponent: Professor Örjan Sjöberg, Stockholm School of Economics (SEE)

Examinator: Professor Nina Ryd, Byggnadsdesign,  ACE, Chalmers

Huvudhandledare: Professor Lars Marcus, Stadsbyggnad, ACE, Chalmers

Översikt

Evenemanget har passerat

Länk till Research