Contacts for Bachelor's programmes

Here you will find contact information for our Bachelor's programmes. 

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik (TAFFS)

Arkitektur (TKARK)

Arkitektur och teknik (TKATK​)

Automation och mekatronik (TKAUT)

Bioteknik (TKBIO)

Datateknik, högskoleingenjör​ (TIDAL)

Datateknik (TKDAT)

Design & produktutveckling, högskoleingenjör (TIDSL)

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör (TIEPL)

Elektroteknik, högskoleingenjör (TIELL)

Elektroteknik (TKELT)

Globala system (TKGBS)

Industriell ekonomi (TKIEK)

Informationsteknik (TKITE)

Internationell logistik​ (TSILO )

Kemiteknik, högskoleingenjör (TIKEL)

Kemiteknik (TKKMT)

Kemiteknik med fysik (TKKEF)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPLOL)

Maskinteknik, högskoleingenjör (TIMAL)

Maskinteknik (TKMAS)

Medicinteknik​​​​ (TKMED)

Mekatronik, högskoleingenjör (TIMEL)

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör (TKSAM)

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör (TISAM)

Sjöbefäl klass VII (SBVII)

Sjöingenjör (TISJL)

Sjökapten (TSJKL)

Tekniskt basår på campus (ZBASS)

Tekniskt basår på distans (ZBARD)

Teknisk design (TKDES)

Teknisk fysik (TKTFY)

Teknisk matematik (TKTEM)

Freestanding courses

For questions regarding freestanding courses, please contact the study and carreer guidance.

Study and career guidance