Events: Student project presentation, Arkitektur, Bygg- och miljöteknik, Data- och informationsteknik, Energi och miljö, Kemi- och bioteknik, Matematiska vetenskaper, Material- och tillverkningsteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap, Produkt- och produktionsutveckling, Rymd- och geovetenskap, Signaler och system, Sjöfart och marin teknik, Teknikens ekonomi och organisation, Fysik, Tillämpad IT, Tillämpad mekanik, Space, Earth and Environment, Architecture and Civil Engineering, Bioteknik, Electrical Engineering, Industrial and Materials Science, Informations- och kommunikationsteknik, Mechanics and Maritime Scienceshttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumUpcoming events at Chalmers University of TechnologyThu, 23 Jun 2022 09:51:01 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/en/departments/ims/calendar/Pages/Microstructural-Evolution-of-VDM-Alloy.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/ims/calendar/Pages/Microstructural-Evolution-of-VDM-Alloy.aspxMicrostructural Evolution of VDM Alloy 780 under Isothermal Heat Treatment Conditions<p>M Delta, conference room, Hörsalsvägen 7A, M-huset</p><p>​​Arda Baytaroglu presents his master thesis project. Onsite and online.</p>​<span style="background-color:initial">Program: M.Sc. Materials Engineering</span><div>Supervisor: Ceena Joseph, GKN</div> <div>Examiner: Fang Liu, IMS</div> <div>Opponent: Asfand Yaseen</div>https://www.chalmers.se/en/departments/m2/calendar/Pages/An-analysis-of-the-immersed-boundary-surface-method-in-foam-extend-4.1-nextRelease.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/m2/calendar/Pages/An-analysis-of-the-immersed-boundary-surface-method-in-foam-extend-4.1-nextRelease.aspxAn analysis of the immersed boundary surface method in foam-extend 4.1 nextRelease<p>Navier, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset. Or online in Zoom.</p><p>​Erik Döhler presents his master thesis titled &quot;An analysis of the immersed boundary surface method in foam-extend 4.1 nextRelease&quot;.</p>​<div>Student: Erik Döhler</div> <div><br /></div> <div>Supervisor and examiner: Håkan Nilsson</div> <div><br /></div> <div>Opponent: Anirudh Bhat</div>https://www.chalmers.se/en/departments/ims/calendar/Pages/Recyclability-of-316-L-and-718-IN-for-AM.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/ims/calendar/Pages/Recyclability-of-316-L-and-718-IN-for-AM.aspxRecyclability of 316 L and 718 IN for AM and its impact on mechanical and material properties<p>Online</p><p>​Asfand Yaseen presents his master thesis project.</p>​<span style="background-color:initial;font-size:14px">Program: Production engineering</span><div><span style="font-size:14px">Examiner: Eduard Hryha, IMS</span></div> <div><span style="font-size:14px">Supervisors: Laura Cordova and Matteo Vanazzi</span></div> <div><br /></div>