Quan Jin

Researcher, Architecture and Civil Engineering, Building Technology, Sustainable Building

Quan Jin is a researcher in sustainable building at the Division of Building Technology, research group Sustainable Building and in the Area of Advance Building Futures. Quan works with building environment and facilities on test, modeling, concept and product to improve buildings’ sustainability and energy efficiency performances in different climate zones.

Main interests are related to indoor environmental quality in offices regarding occupants’ comfort, health and productivity as well as in residential buildings, thermal comfort and energy efficiency of low exergy and personal heating and cooling systems, eco efficient district solutions of renewable energy use and district heating.

Quan Jin, Lin Duanmu, Hui Zhang, Xiangli Li. Thermal sensations of whole-body and head under local cooling and heating conditions during step-changes between workstation and ambient environment. Building and Environment, 46: 2342- 2350, 2011.

Quan Jin, Xiangli Li, Lin Duanmu, Yuming Sun, Qianru Ding. Predictive of local and overall thermal sensations for non-uniform environments. Building and Environment, 51: 330-344, 2012.
Chalmers Areas of Advance:
Building Futures,
Energy

Forskningsprojekt:
​1. 2015 - 2017 Smart och hållbar kontor för Building Technologies Accelerator (BTA) Flagship. Bidrag från EU genom klimat - KIC.
2. 2014 - 2015 Uppvärmning Låg temperatur och hög temperatur kylning i renoveringar och nybyggnation av byggnader. Bidrag från Nordic Built genom Energimyndigheten och Formas.
3. 2013 - 2014 Energi - hubb för bostäder och kommersiella distrikt och transport, EU: s sjunde ramprogram. Bidrag från EU.
4. 2014 Grön Campus ICT plattform för Kina-Finland R & D & I Living Lab. Bidrag från Tekes, Finland.
5. 2014 Vacker Beijing Program - konsekvensanalys av finska teknik och verktyg för Energi.
6. 2013 Integrerade lösningar av fjärrvärmesystemet-tjänster baserade hela energikedjan lösningar. Bidrag från Tekes, Finland.

Page manager Published: Thu 03 May 2018.