Hamed Jamshidi

PhD Student

Mitt projekt handlar om numerisk och experimentell undersökning av kylning av vattenkraftsgeneratorer med handledning av Håkan Nillson och Valery Chernoray. Vattenkraftverksföretag spenderar idag en stor summa pengar på underhåll av sina generatorer. Försämringen av generatorkomponenter uppstår till stor del på grund av temperaturlaster som uppstår när generatorn drivs intermittent. Orsaken till försämringen kan också bero på otillräcklig eller ojämn kylning. Luftflödet genom generatorn används för att styra den tempraturen. De förluster som sker i samband med luftkylning är dock en betydande del av de totala generatorförlusterna. Ett mer effektivt ventilationssystem skulle göra generatorn mer effektivt.

Huvudsyftet med projektet är att med ur ett fluidmekaniskt och värmeöverföringsperspektiv skapa förutsättningar för att minska maskinskador och effektivitetsförluster som kan relateras till dålig/ineffektiv kylning. Den viktigaste processen för detta projekt består av numerisk simulering, speciellt med OpenFOAM och experimentella undersökningar.
​Project Course

Page manager Published: Mon 21 Dec 2015.