stefanb_Stefan_Bengtsson

Stefan Bengtsson

  • Fundraising director, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
  • Board member, Chalmers University of Technology