Katarina Larsson

  • Financial Manager, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola