janines_Janine_Splettstoesser

Janine Splettstösser

  • Professor, Applied Quantum Physics, Microtechnology and Nanoscience
  • Styrkeområdesledare, Nanoscience and Nanotechnology