Tekniskt basår på distans 2020 och 2021

Vänligen observera att informationen nedan gäller enbart dig som antogs till utbildningen 2020 och 2021. Söker du till utbildningen hösten 2022 kan du hitta mer information på sidan Tekniska basår. ​

Rätt behörighet på bara två terminer

Tekniskt basår på distans innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också för dina framtida högskolestudier. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även ingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns många intressanta arbeten som väntar dig både i Sverige och utomlands. ​ 
​Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. 

Utbildningen kommer att i huvudsak genomföras på distans, men laborationer och delar av examinationen kommer att ske på Chalmers campus i Göteborg. Räkna med att behöva infinna dig på plats i Göteborg cirka 12 gånger under läsåret. Antal fysiska träffar som är obligatoriska kommer att anges på antagning.se. ​ 

Om du klarar dina studier på tekniskt basår på distans har du en garanterad plats på några utvalda utbildningar på Chalmers. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning på distans gäller även vid ansökan till andra högskolor. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng. Du som redan har behörighet i Kemi 1, Fysik 2 eller Matematik 4 är ändå välkommen att söka utbildningen. 

Utbildningens innehåll

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:
  • Matematik med kurskod ”MVE641” ger behörighet motsvarande Matematik 4
  • Fysik med kurskod ”SEE095” ger behörighet motsvarande Fysik 2
  • Kemi med kurskod ”KBT320” ger behörighet motsvarande Kemi 1
I basåret på distans ingår även en projektkurs med inriktning mot elektroteknik, IT och programmering som måste vara avklarad för att du ska kunna få en garantiplats. 

Följ länken för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.

Så skiljer sig distansutbildningen från campusutbildningen

Tekniskt basår på distans kommer att i huvudsak att bedrivas på distans, men har i stort sett samma kurskrav, kursinnehåll och kurslitteratur i kurserna för matematik, fysik och kemi som Tekniskt basår på campus. Tekniskt basår på distans skiljer sig dels i projektkursen med inriktning mot elektroteknik, IT och programmering och dels i den andra halvan av matematiken med inslag av diskret matematik för att stärka inriktningen mot programmering. Notera att Tekniskt basår på distans också skiljer sig från vår campusbaserade utbildning Tekniskt basår när det gäller erbjudandet om garantiplatser. ​

Utbildningen ger garantiplats till följande program på Chalmers

Civilingenjörsprogram – 5 år (300 hp)
 
Högskoleingenjörsprogram – 3 år (180 hp)

Sjöfartsprogram - 180 hp

Kandidatprogram – 180 hp

Efter slutfört tekniskt basår på distans

Efter slutfört tekniskt basår på distans har du en garantiplats till några utvalda utbildningar på Chalmers, se mer information ovan. Betygen från Tekniskt basåret på distans ger behörigheter som gäller till Chalmers och till andra högskolor. Du kan inte använda kursbetygen från basåret för att höja ditt meritvärde från din gymnasieexamen. Kurserna på tekniskt basår på distans ger inga meritpoäng vid ansökan till ny utbildning.

Fortsatta studier på Chalmers

Betygen från det basåret på distans är inga gymnasiebetyg. Ditt meritvärde blir därför inte påverkat av studierna på basåret. Ett avklarat basår (inklusive projektkursen) ger dig en platsgaranti för fortsatta studier på utvalda utbildningar på Chalmers. 

Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande vanligen konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast basårsstudenter samt en av betygsgrupperna eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning.

Vanliga frågor och svar

Antal platser: 150
Studieplats: På distans, med ett antal obligatoriska laborationer och examinationer på campus. Räkna med att behöva infinna dig på plats i Göteborg cirka 12 gånger under läsåret.

Har du några fler frågor om utbildningen? Läs mer om vad som gäller för Tekniskt basår på distans här. ​​

Kontakt 
Klas Heimersson, studievägledare
031-772 6920

Sidansvarig Publicerad: on 23 feb 2022.