Tekniska basår

Vill du ha en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Chalmers har två tekniska basår, på campus och på distans. Båda är effektiva sätt att komplettera och förbättra dina kunskaper och öka dina möjligheter att bli antagen till Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildningar. Du blir också väl förberedd för högskolestudier.  

Rätt behörighet på bara två terminer

Våra tekniska basår innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också för dina framtida högskolestudier. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även ingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns många intressanta arbeten som väntar dig både i Sverige och utomlands. 
 
Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. 
 
Om du klarar dina studier på tekniskt basår har du en garanterad plats på någon av Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- eller sjöfartsutbildningar. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning gäller även vid ansökan till andra högskolor. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng. 

För Tekniskt basår på distans

Utbildningen kommer att i huvudsak genomföras på distans, men laborationer och delar av examinationen kommer att ske på Chalmers campus i Göteborg. Det är 12 obligatoriska träffar på plats under läsåret  i Göteborg.  ​


Utbildningens innehåll

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:
  • Matematik ger behörighet motsvarande Matematik 4 
  • Fysik ger behörighet motsvarande Fysik 2 
  • Kemi ger behörighet motsvarande Kemi 1
I basåren ingår även en projektkurs som måste vara avklarad för att du ska kunna få en garantiplats.

Följ länkarna för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.
länk till formulär
 

Efter slutfört tekniskt basår

Efter slutfört tekniskt basår på campus eller distans har du en garantiplats till något ​av Chalmers ingenjörs- och sjöfartsprogram. Betygen från det tekniska basåret ger behörigheter som gäller till Chalmers och till andra högskolor. Du kan inte använda kursbetygen från basåret för att höja ditt meritvärde från din gymnasieexamen. Kurserna på tekniskt basår ger inga meritpoäng vid ansökan till ny utbildning. 

Fortsatta studier på Chalmers

Betygen från basåret på campus eller distans är inga gymnasiebetyg. Ditt meritvärde blir därför inte påverkat av studierna på basåret. Ett avklarat basår (inklusive projektkursen) ger dig en platsgaranti för fortsatta studier på någon av Chalmers civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningar. De allra flesta erbjuds en plats på sitt första eller andrahandsval.  
 
Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande i de fallen konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast studenter från tekniskt basår samt en av betygsgrupperna eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning.


Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Du behöver också:
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Engelska 6

Meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till Tekniskt basåren

Du kan inte få några extra meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik när du söker till tekniska basåren på Chalmers. Meritvärdet kan därmed uppgå till maximalt 20,00. Detta beror på att de tekniska basåren inte är utbildningar på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller därför inte heller till de tekniska basåren på Chalmers.


Vanliga frågor och svar

Antal platser Tekniskt basår på campus: 240
Antal platser Tekniskt basår på distans: 60
Studieplats:
Lindholmen (Tekniskt basår på campus)
På distans (Tekniskt basår på distans) 

Har du några fler frågor om basåren? Läs mer om vad som gäller för Tekniska basåren här. ​​

Kontakt 
Klas Heimersson, studievägledare
klas.heimersson@chalmers.se
031-772 6920

 
Anmälningskod Tekniskt basår på campus CTH-95000

Anmälningskod Tekniskt basår på distans CTH-94000

Anmälningsperiod 
15 mars -15 april

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.