Reservantagning grundnivå

Om dina betyg eller provresultat efter första urval inte räckt till för att erbjudas en plats på sökt utbildning, kommer du att placeras som reserv. Detta under förutsättning att du varit behörig.

Första urvalet (urval 1)

Alla behöriga som inte fått en plats på sökt utbildning efter första urvalet placeras som reserv. Placeringen anges på antagningsbeskedet. Om du vill behålla ett erbjudande om plats eller en reservplacering till en utbildning måste du svara på antagningsbeskedet (tack ja) enligt de anvisningar som finns på antagning.se

Andra urvalet (urval 2)

När andra urvalet är gjort publiceras ett nytt antagningsbesked. Kanske har du nu blivit antagen till utbildningen. Det kan även vara så att du fortfarande är placerad som reserv. Allt beror på hur många av dem som fick en plats i första urvalet på aktuell utbildning men som sedan tackade nej till sin plats.

Antagning efter andra urvalet

Även efter att andra urvalet kan det finnas möjlighet för dig som är reservplacerad att komma in på den utbildning som du är reservplacerad på. Högskolorna och universiteten hanterar själva antagningen av reserver.

Regler för reservantagning

Chalmers får många frågor om hur stor chansen är för en reserv att komma in. Vi kan dock tyvärr inte ge några sådana besked. Ditt reservnummer, som anges i antagningsbeskedet, anger din plats i den turordning Chalmers kan komma att kalla reserver vid behov. Antagningen av reserver görs enligt turordningsprincipen per urvalsgrupp.

Chalmers kallar inte automatiskt reserv 1 i en viss urvalsgrupp när en person i samma urvalsgrupp tackar nej. Detta beror på att Chalmers gör ett överintag. Överintaget görs utöver det annonserade antalet utbildningsplatser. Mycket händer de första veckorna och vi undviker att kalla reserver när terminen börjat. Syftet med överintaget är att majoriteten av de som kan erbjudas plats ska få sitt antagningsbesked i första eller andra urvalet och på så sätt ha hinna förbereda sig för studier på Chalmers i god tid.

När Chalmers kallar reserver görs det via de kontaktuppgifter sökande lämnar med sin anmälan på antagning.se


Mer information om reservantagning finns på www.antagning.se​

Sidansvarig Publicerad: ti 13 apr 2021.