Statistik och Urval - vem kommer in?

De flesta av Chalmers utbildningsprogram har fler sökande än antal platser och därför görs ett urval. Urvalet sker i två steg, urval 1 och urval 2. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet ska du ha ett meritvärde för att kunna konkurrera i en eller flera urvalsgrupper.

I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med betyg och/eller provresultat. Har du både slutbetyg från gymnasiet och provresultat från Högskoleprovet och/eller annat antagningsprov som tillämpas på Chalmers deltar du parallellt i flera urvalsgrupper vid urvalet.

Antagningspoäng - statistik efter urvalet

De senaste årens antagningspoäng till Chalmers grundutbildningsprogram hittar du här:
2016

2015

2014

Mer statistik - från tidigare år samt från andra lärosäten

Vill du veta antagningspoängen för tidigare år eller för andra lärosätens utbildningar kan du besöka Universitets- och högskolerådets (UHR) statistiksida. Där kan du se antal sökande, antal antagna och antagningspoäng (fr o m sommarterminen 2008).

Betygsurval, Högskoleprovet och Annan urvalsgrund

På Chalmers tillsätts minst 3/4 av programmens platser via betygsurval och 1/4 via Högskoleprovet (s k provurval). Programspecifika avvikelser förekommer till de program som också tillämpar annan urvalsgrund. Annan urvalsgrund är de speciella antagningsproven Arkitektprovet samt Matematik- och Fysikprovet.

Betygsurval (Jämförelsetal + ev Meritpoäng = Meritvärde)

Läs mer om platsfördelning och urval på:
antagning.se

Utöver betygets jämförelsetal ges meritpoäng för vissa kurser. Dessa poäng läggs till betygets jämförelsetal.
Läs mer om meritpoäng på:
antagning.se

Arkitektprovet, Högskoleprovet samt Matematik- och Fysikprovet (s k Annan urvalsgrund)

Till samtliga utbildningar på Chalmers kan du bli antagen via Högskoleprovet.

Till vissa program kan du bli antagen via ett särskilt antagningsprov, enligt följande:
Till programmen Elektroteknik, Kemiteknik med Fysik, Teknisk Fysik, Teknisk Matematik samt Arkitektur och Teknik finns ett särskilt antagningsprov, kallat Matematik- och Fysikprovet.
Till Arkitektur finns ett annat särskilt antagningsprov, kallat Arkitektprovet.

Observera att för att kunna konkurrera i ovan urvalsgrupper måste du alltid uppfylla behörighetskraven till utbildningarna.

Läs mer om proven på:

Antagningsprov

Avsteg i enskilt fall vid speciella omständigheter
(även kallat särskilda skäl)

I undantagsfall kan en behörig sökande antas trots att man inte har det meritvärde som krävs vid urvalet till aktuellt program. Ansökan om avsteg i enskilt fall kan också benämnas ansökan om särskilda skäl eller ansökan om prövning. Prövningen görs av Chalmers antagning. Det är viktigt att förtydliga vad ansökan gäller eftersom prövning sker endast av de speciella omständigheter som sökande åberopar i separat ansökan. Intyg utan ansökan och sen ansökan beaktas inte.

  • Ansökan (och ev intyg) etc skickas till Chalmers Registrator.
  • Ansökan om prövning ska vara Chalmers Registrator tillhanda senast sista dag för anmälan (inte sista dag för komplettering).
  • För att begäran ska prövas måste den sökande ha anmält sig till Chalmers i första hand.
  • Skälen ska om möjligt styrkas med intyg.

Ansökan ställs till "Chalmers Antagning" och adresseras till:
Registrator, Chalmers tekniska högskola, 412 96 GÖTEBORG
eller
E-post: registrator@chalmers.se

Reservantagning till program på grundnivå

 

Kontakt
Chalmers Antagning
telefon (031-) 772 2590
E-post antagning@chalmers.se

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 15 maj 2017