Statistik och Urval - vem kommer in?

Chalmers antagningspoäng

De tre senaste årens antagningspoäng till Chalmers grundutbildningsprogram hittar du här i menyn till vänster.

Statistik från tidigare år samt från andra lärosäten

Statistik från tidigare år (fr o m 2008) samt från andra lärosäten finns på Universitets- och högskolerådets (UHR) statistiksida.

Betygsurval, högskoleprovet och annan urvalsgrund

De flesta av Chalmers utbildningsprogram har fler sökande än antal platser och därför görs ett urval. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet krävs ett meritvärde i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med meritvärdet (gymnasiebetyget) och/eller provresultat. Du kan delta parallellt i flera urvalsgrupper vid urvalet.

På Chalmers tillsätts minst 3/4 av programmens platser via betygsurval och 1/4 via högskoleprovet (s k provurval). Programspecifika avvikelser förekommer till de program som också tillämpar annan urvalsgrund. Annan urvalsgrund är de speciella antagningsproven Arkitektprovet samt Matematik- och Fysikprovet.

Betygsurval (Jämförelsetal + ev Meritpoäng = Meritvärde)

Läs mer om platsfördelning och urval på:
antagning.se

Eftersom utbildningssystemet har ändrats en del genom åren skiljer sig förkunskapskraven åt mellan olika utbildningar och tidsperioder. Det som också skiljer är hur betygen räknas.

Läs mer om hur betygen räknas utifrån din studiebakgrund.
antagning.se

Högskoleprovet, matematik- och fysikprovet, arkitektprovet

Till samtliga utbildningar på Chalmers kan du bli antagen via Högskoleprovet.

Till vissa program kan du bli antagen via ett särskilt antagningsprov kallat Matematik- och Fysikprovet.
Till Arkitektur finns ett särskilt antagningsprov, kallat Arkitektprovet.

Observera att du måste vara behörig till utbildningarna, för att kunna konkurrera med resultatet från ett av proven.


Läs mer om de olika proven.

Antagningsprov

Ansökan om antagning pga särskilda skäl

I undantagsfall kan en behörig sökande antas med ett lägre meritvärde än vad som krävs vid urvalet till aktuellt program. Ansökan görs via epost och prövningen görs av Chalmers antagning. Det är viktigt att förtydliga i ansökan vilket skäl som åberopas. Ansökan ska inte avse undantag från ett behörighetskrav. Den sökande ska ha anmält sig till ett Chalmersalternativ i första hand. Sen ansökan om antagning pga särskilda skäl beaktas inte.

  • Ange tydligt namn, personnummer, kontaktuppgifter och det skäl du åberopar i din ansökan.
  • Skälet ska om möjligt styrkas med intyg (inkl kontaktuppgifter till ansvarig för intyget).
  • Bifoga intyg som bilagor (känsliga uppgifter sekretessbeläggs av Registrator).
  • Ange "Ansökan om antagning pga särskilda skäl" i ämnesfältet och skicka din ansökan till Chalmers Registrator på adress: registrator@chalmers.se
  • Ansökan om prövning ska vara Chalmers Registrator tillhanda senast sista dag för anmälan (obs inte sista dag för komplettering).

Reservantagning till program på grundnivå

 

Kontakt
Chalmers Antagning
telefon (031-) 772 2590 (10-11 må-fre)
E-post antagning@chalmers.se

Publicerad: må 11 mar 2019.