Antagningspoäng 2019

​Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka
UHR (Universitets- och högskolerådet)

Viktat högskoleprov (HP/K75) till höstterminen 2019 och 2020

Statistiken för höstterminen 2019 kan inte jämföras med tidigare års provresultat för Chalmers civilingenjörsutbildningar (med undantag för Arkitektur och teknik).
Försöksverksamheten är avslutad och kommer utvärderas och redovisas av UHR 2023. Chalmers deltog under en begränsad tid i en nationell försöksverksamhet med annan viktning än 50/50 på högskoleprovet. Till höstterminen 2019 och 2020 viktades den kvantitativa delen och den verbala delen 75/25 för de program som Chalmers valt ut.

Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering
BII:
Gymnasiebetyg med komplettering 
BF: Betyg från folkhögskola 
HP/
HPK75:
Högskoleprov med viktning 50/50 respektive viktning 75/25 med 75 på den kvantitativa delen (HPK75 fanns enbart 2019 och 2020)​
​BITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​BIITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​-
Ingen antagen i denna urvalsgrupp alt. urvalsgruppen finns ej för detta alternativ
* ​Samtliga behöriga i urvalsgruppen kunde erbjudas plats
ZBGAR: Sökande med garantiplats efter Chalmers tekniska basår
AU: Arkitektprovet (här anges antalet antagna, inte poäng)
APFM: Matematik- och Fysikprovet

Antagningspoäng för sist antagen till Chalmers grundnivåprogram höstterminen 2019

Utbildningsprogram
​Urvalsgrupper ​ ​ ​ ​
​BI BII BF ​HP/HPK75 ​ZBGAR ​AU/APFM
Arkitektutbildning 300 hp
           
ARKITEKTUR 20,98
21,44
4,0
1,60
-
AU=48
Civilingenjörsutbildning 300 hp            
​ARKITEKTUR OCH TEKNIK 21,93
21,20
-
1,80
4,62
APFM=31
AUTOMATION OCH MEKATRONIK
19,01
17,40
*
1,50
*
 -
BIOTEKNIK 20,89
20,94
-
1,55
*
 -
DATATEKNIK 19,44
18,44
3,50
1,60
*
 -
ELEKTROTEKNIK 19,13
17,83
4,00
1,45
*
APFM=*
INDUSTRIELL EKONOMI 21,51
21,46
-
1,80
4,27
 -
INFORMATIONSTEKNIK 19,64
19,25
*
1,60
3,46
 -
KEMITEKNIK 19,33
17,60
-
1,45
-
 -
KEMITEKNIK MED FYSIK 18,10
19,80
-
1,45
*
 APFM=*
MASKINTEKNIK 19,48
18,13
4,0
1,55
*
 -
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 18,96
18,54
4,0 1,40
*
​-
TEKNISK DESIGN 20,73
20,70
-
1,75
4,35
 -
TEKNISK FYSIK 21,35
20,00
4,0
1,80
*
APFM=*
TEKNISK MATEMATIK 21,65
20,27
-
1,80
3,49
​APFM=*
Högskoleingenjörs- och kandidatutbildning 180 hp
           
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP
INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Tekn kand
17,45
17,39
-
1,15
-
-
DATATEKNIK
17,90
17,45
3,0
1,30
*
-
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
19,45
19,00
-
1,35
3,27
-
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 18,53
16,98
-
1,35
*
-
ELEKTROTEKNIK 15,36
15,73
-
1,05
*
-
KEMITEKNIK
16,56
14,60
-
1,05
-
 -
MASKINTEKNIK
16,95
16,63
*
1,15
-
-
MEKATRONIK
17,15
16,86
-
1,15
*
-
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 17,40
16,65
4,0
1,5
*
-
Sjöfartsutbildning 180 hp          
SJÖKAPTEN *
*
-
*
-
-
SJÖINGENJÖR *
*
*
*
-
-
INTERNATIONELL LOGISTIK, Tekn kand
14,68
16,65
3,50
0,95
-
-
Övrig sjöfartsutbildning          
SJÖBEFÄL klass VII *
*
*
*
-
-
Förutbildning (1-årig)          
​TEKNISKT BASÅR
15,43
15,50
3,50
1,15
-
-
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 25 feb 2022.