Anstånd och uppskov

Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande. Det är Chalmers antagning som tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan och meddelar sökande beslutet skriftligen via e-post.

ANSTÅND

Ett beviljat anstånd innebär att du skjuter upp studiernas påbörjande till nästa läsårsstart.

Du kan begära anstånd i nedanstående två fall:
1. Du har garantiplats efter fullföljt Tekniskt basår

Den som antagits till garantiplats efter fullföljt basår på Chalmers kan beviljas anstånd med studiernas påbörjande till nästkommande läsår. Anståndet gäller endast anvisad garantiplats. Ansökan om anstånd ska vara Chalmers Antagning tillhanda senast sista dag för komplettering i mitten av juni (aktuellt datum publiceras på antagning.se inför varje nytt läsår). Inget skäl anges.

2. Särskilda skäl
Anstånd kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Det kan exempelvis handla om sociala eller medicinska orsaker. Det skäl som den sökande åberopar ska kunna styrkas med intyg. Ansökan och intyg om ska vara Chalmers tillhanda snarast möjligt efter det att skälen till förhinder uppkommit samt innan den obligatoriska uppropsdagen.

Den obligatoriska uppropsdagen på Chalmers 2017 infaller:

- 15 augusti för program på grundnivå (ingenjörs-, arkitekt-, sjöfartsprogram), tekniskt basår samt fartygsbefäl 60hp (klass VII)

- 28 augusti för samtliga masterprogram

Blankett för ansökan om anstånd

För att ansöka om anstånd ska du använda denna blankett:

Anstånd med studiestart.pdf

Du som fått ett anstånd ska ta din utbildningsplats i anspråk!
Du som har beviljats anstånd har fått instruktioner i ditt beslut om hur du kan ta din plats i anspråk. Det krävs alltid en ny anmälan till samma programalternativ på antagning.se. Du ska även ladda upp beslutet på ditt personliga konto (mina sidor) på antagning.se. Beslutet måste vara tillhanda senast sista dag för anmälan.

UPPSKOV

Du måste delta på det obligatoriska uppropet (som sker programvis) innan du kan påbörja dina studier. Information om detta får du i ditt antagningbesked och i de nyhetbrev som skickas ut av Chalmers. Aktuella datum för uppropsdagen, terminsstart och läsårstider hittar du även på Chalmers Studentportal.
Läsårstider i Studentportalen (tänk på att du själv måste välja rätt läsår i tjänsten)

Grundnivå, Tekniskt basår samt Sjöbefäl 60hp (klass VII)

Du som antagits till ett program på grundnivå, tekniskt basår eller Sjöbefäl 60hp (klass VII)  måste ansöka om uppskov i förväg om du inte kan närvara vid det obligatoriska uppropet.
Obs! Ansökan måste vara Chalmers antagning tillhanda innan uppropsdagen den 15 augusti 2017.
Platserbjudandet stryks omgående för den som uteblir från uppropet utan giltigt beslut från Chalmers antagning.
Uppskov kan längst beviljas t o m terminsstart (den 28 augusti 2017). Den som fått ett skriftligt beslut om uppskov från uppropet ska registrera sig på Studentcentrum under ordinarie öppettider och studierna ska påbörjas 28/8 2017.

Avancerad nivå (masterprogram)
Du som antagits till ett masterprogram med behörighetsgivande förutbildning från annat lärosäte än Chalmers måste ansöka om uppskov i förväg om du inte kan närvara vid det obligatoriska uppropet.
Obs! Ansökan måste vara Chalmers antagning tillhanda innan uppropsdagen den 28 augusti 2017.
Platserbjudandet stryks omgående för den som uteblir från uppropet utan giltigt beslut från Chalmers antagning.
Uppskov kan längst beviljas t o m andra fredagen efter terminsstart (den 8 september 2017). Den som fått ett skriftligt beslut om uppskov från uppropet ska registrera sig på Studentcentrum under ordinarie öppettider och påbörja studierna samma dag.


(Du som antagits till ett masterprogram med behörighetsgivande förutbildning från Chalmers måste använda tjänsten "Bekräfta din plats" i Studentportalen. Följ instruktionerna i Studentportalen. Tjänsten ersätter uppropstillfället.)

Ansökan om uppskov skickas till antagning@chalmers.se

I din ansökan ska du ange:

  • att ärendet gäller en ansökan om uppskov med det obligatoriska uppropet
  • ditt för- och efternamn, personnummer
  • vilket program som du är antagen till

Kontrollera att den epostadress du själv uppgivit på dina sidor på antagning.se är aktuell och att du bevakar inkommande mejl från högskolan.

Ansökan ska vara Chalmers Antagning tillhanda snarast möjligt och innan den obligatoriska uppropsdagen (datum se ovan)

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 08 maj 2017