Anstånd och uppskov

Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande om du är antagen. Det är Chalmers antagning som tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan och meddelar sökande beslutet skriftligen via e-post.

ANSTÅND

Ett beviljat anstånd innebär att du skjuter upp studiernas påbörjande ett helt läsår till nästa läsårsstart.

Du kan ansöka om anstånd i nedanstående två fall:
1. Efter fullföljt Tekniskt basår

Om du har blivit antagen och har tackat ja till din garantiplats kan antagningen bevilja ett anstånd med dina studier till nästkommande läsår. Ansökningsblanketten ska vara Chalmers antagning tillhanda senast sista dag för komplettering (infaller i juni, och exakt datum finns på antagning.se). Inget särskilt skäl krävs. Du måste också följa Chalmers anvisningar för garantiplats efter fullföljt Tekniskt basår, dvs fullföljt anmälan på antagning.se, blivit antagen samt tackat ja till ett program som omfattas av garantiplats. Beviljat anstånd gäller endast anvisad garantiplats. Beslutet är villkorat, läs det noga och följ instruktionerna nästkommande år.

2. Särskilda skäl
Anstånd kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan ha sociala eller medicinska orsaker. Skälet ska kunna styrkas med intyg. Ansökan och intyg ska vara Chalmers tillhanda snarast möjligt efter det att skälen till förhinder uppkommit samt innan terminsstart. Anstånd beviljas inte retroaktivt.

Blankett för ansökan om anstånd
För att ansöka om anstånd ska du använda denna blankett. Det går bra att skanna blanketten och skicka via epost.

Anstånd med studiestart.pdf

UPPSKOV

Uppskov beviljas inte för någon med svenskt personnummer.
Mer information om Chalmers obligatoriska webbregistrering på kurser inom ditt program får du i ditt antagningsbesked och i de nyhetsbrev som skickas ut av Chalmers. Villkor och instruktioner publiceras under Studier >> Ny student >> på Chalmers Studentportal inför aktuell läsårsstart.

Saknar du svenskt personnummer?
För dig som saknar ett svensk personnummer krävs det att du aktiverat ditt unika studentkonto innan du kan webbregistrera dig på kurser inom ditt program. Om du har ett särskilt skäl för att inte kunna delta vid utdelningen av studentkonto innan terminsstarten och det finns risk för att du inte kan genomföra webbregistreringen senast dag 1 på terminen, så måste du
ansöka om uppskov.

Du måste ansöka innan terminsstarten och ska kunna styrka ditt skäl. Endast den som ansökt och beviljats uppskov av Chalmers antagning kan behålla sin plats.

I ansökan ska du ange:

  • att ärendet gäller ett "uppskov med den obligatoriska webbregistreringen inför terminsstarten"
  • ditt skäl (och hur du kan styrka det, bifoga ev. intyg)
  • ditt för- och efternamn, personnummer samt anmälningsnummer (från antagning.se)
  • vilket program du är antagen till

Kontrollera att den epostadress du själv uppgivit på dina sidor på antagning.se är aktuell och bevaka att du erhåller ett svar från Chalmers antagning.

Platserbjudandet stryks omgående för den som inte har beviljats uppskov eller har webbregistrerat sig senast första dagen på terminen, dvs senast 3 september 2018.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 12 apr 2018