Antagning pga särskilda skäl

Vad innebär antagning pga särskilda skäl?

I undantagsfall kan en behörig sökande antas med ett lägre meritvärde än vad som krävs vid urvalet till aktuellt program. Det är viktigt att förtydliga i ansökan vilket skäl som åberopas och styrka dessa med intyg. Ansökan ska inte avse undantag från ett behörighetskrav.
Den sökande ska ha anmält sig till ett Chalmersalternativ i första hand.
Chalmers antagning bedömer skälen och meriterna i förhållande till den utbildning du sökt. Du behöver ligga relativt nära gränsen för antagning till programmet eller kursen ifråga för att bedömas kunna genomföra utbildningen. De särskilda skälen bedöms från fall till fall.
Mejla din ansökan (och bifoga om möjligt intyg) till registrator@chalmers.se
Din ansökan om prövning av särskilda skäl ska vara Chalmers tillhanda senast vid sista anmälningsdatum (obs inte sista dag för komplettering).
Du måste som vanligt göra en anmälan till utbildningen via antagning.se
Sen ansökan om antagning pga särskilda skäl beaktas inte.

Kontakt

Chalmers antagning
tel: 031-772 2590 (vardagar 10-11)
e-post: antagning@chalmers.se

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 15 jan 2018