Antagning pga särskilda skäl

Vad innebär antagning pga särskilda skäl?

I undantagsfall kan en behörig sökande antas med ett lägre meritvärde än vad som krävs vid urvalet till aktuellt program. Det är viktigt att förtydliga i ansökan vilket skäl som åberopas och styrka dessa med intyg. Ansökan ska inte avse undantag från ett behörighetskrav.
Den sökande ska ha anmält sig till ett Chalmersalternativ i första hand innan ansökan om särskilda skäl skickas.

De särskilda skälen bedöms från fall till fall, men alla skäl är inte giltiga.
Chalmers antagning bedömer skälen och meriterna i förhållande till den utbildning du sökt.
Du behöver dessutom ligga relativt nära gränsen för antagning till programmet eller kursen ifråga för att du ska beviljas förtur framför annan behörig sökande.
Du ska kunna påvisa att du använder dig av alla de sätt som erbjuds för att konkurrera till valda utbildningar, exempelvis gymnasieexamen, göra prövningar för att höja befintliga betyg i kurser, högskoleprovet, matematik- och fysikprovet (för de fem program det gäller för) samt arkitektprovet (vid anmälan till arkitektur 300hp).
Gymnasieskolans betygsutformning (ex gymnasieexamen sedan 2011) är nationell och utgör inte skäl för prövning enligt Chalmers. Det innebär att ingen modifiering, dvs urval/bortval av kurser för att påverka ditt meritvärde godkänns.

Mejla din ansökan (och bifoga om möjligt intyg) till registrator@chalmers.se
Din ansökan om prövning av särskilda skäl ska vara Chalmers tillhanda senast vid sista anmälningsdatum (obs inte sista dag för komplettering).
Du måste som vanligt göra en anmälan till utbildningen via antagning.se
Sen ansökan om antagning pga särskilda skäl beaktas inte.

Kontakt

Chalmers antagning
tel: 031-772 2590 (vardagar 10-11)
e-post: antagning@chalmers.se

Publicerad: må 25 mar 2019.