Vanliga frågor till Central studie- och karriärvägledning

Vanliga frågor (FAQ) om studier på Chalmers

Om du funderar på att söka in, läs gärna de vanligaste frågorna och svaren här nedanför.

Kan jag söka fristående kurs på Chalmers?
Svar: Chalmers erbjuder framförallt utbildningsprogram, men det finns möjligheter att söka fristående kurs för dig som är yrkesverksam. Med vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY) avses befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud som erbjuds individer med akademisk utbildning och minst 1 års yrkeserfarenhet. VFY kan man söka både inför vår- och hösttermin. 

För dig som tidigare studerat på Chalmers och är alumn finns det möjlighet att söka fristående kurser inom Chalmers utbildningsutbud.
Fristående kurser för alumner

Finns det några kvällskurser jag kan läsa på Chalmers?
Svar: Nej, Chalmers erbjuder inga kurser på kvällstid.

Kan jag läsa kurser på distans?
Svar: Nej, Chalmers erbjuder inga kurser på distans. Du kan däremot söka MOOC kurser, Massive Open Online Course, öppna nätkurser som är gratis och tillgängliga för vem som helst med en dator.
MOOC kurser, Massive Open Online Course
Finns det några utbildningar som startar på vårterminen?
Svar: Nej, alla Chalmers utbildningar startar på höstterminen.

Kan jag byta till Chalmers om jag går på en annan högskola/universitet?
Svar: Du som har börjat ett program på grundnivå på en annan högskola/universitet men vill byta till ett program på Chalmers kan söka till årskurs 1 inför varje hösttermin. Om du antas kan du begära att få dina tidigare akademiska studier prövade och eventuellt få vissa kurser tillgodoräknade. Tillsammans med studievägledaren för programmet gör ni en individuell studieplan.
Du kan också söka det som kallas Senare del av program, vilket du kan läsa mer om här

Vad är skillnaden mellan en civilingenjörs- och en högskoleingenjörsutbildning?
Svar: Den tydligaste skillnaden är utbildningens längd. Högskoleingenjör blir du efter 180 högskolepoäng (3 år) och civilingenjör blir du efter 300 högskolepoäng (5 år).
Det handlar inte bara om hur många poäng du läser utan också om vilken inriktning det är på studierna. Lite förenklat kan man säga att civilingenjörsutbildningarna är mer teoretiska och förbereder för fortsatta studier och forskning. Medan högskoleingenjörsutbildningarna är mer konkreta och erbjuder en snabbare väg ut på arbetsmarknaden.

Du som väljer en civilingenjörsutbildning läser mer matematik och fysik, och dessutom på en mer avancerad nivå. I högskoleingenjörsutbildningarna läser du en mindre mängd matematik. Dessutom portioneras teorin ut mer och du lär dig hur du använder de teoretiska modellerna i samband med att du ska lösa ett tekniskt problem.
En vanlig snabbförklaring är att: ”Högskoleingenjören använder och vidareutvecklar befintlig teknik medan civilingenjören utvecklar framtidens teknik.”

Kan jag läsa till högskoleingenjör först och sedan fortsätta läsa ett masterprogram?
Svar: Du som är alumn med examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod.
Fristående kurs för Chalmers Alumner
Du som inte har gått på Chalmers kan söka till ett masterprogram om du uppfyller behörighetskraven som finns för varje masterprogram.
Information till svenska sökande

Blir jag civilingenjör om jag läser en högskoleingenjörsutbildning och ett masterprogram?
Svar: Du får en högskoleingenjörsexamen och en masterexamen.

Jag vill söka till ett masterprogram på Chalmers men är osäker på om jag uppfyller behörighetskraven?
Svar: För att ta reda på mer om den grundläggande och den särskilda behörigheten till masterprogrammen se länken nedan. Flera program har särskilda kurskrav. Masterprogrammen är listade i bokstavsordning eller per utbildningsområde. Klicka på respektive program för att se behörighetskraven. 
Information till svenska sökande
 
Vad kan jag jobba med om jag läser till ingenjör?
Svar: En ingenjör kan jobba med många olika saker. Beroende på vad du är intresserad av och tycker är roligt kan du arbeta med miljöfrågor, produktutveckling, inköp, systemutveckling, försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster, jobba med tillverkning och mycket annat. Ingenjörer finns på många olika positioner, bland annat som chefer, projektledare, specialister eller inom forskning. Man kan säga att en ingenjör är en problemlösare som har en bred teknisk utbildning.
Ingenjörsvägen - en guide om ingenjörsutbildningar, ingenjörsyrken och vad det innebär att jobba som ingenjör.

Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: on 23 maj 2018