Vanliga frågor till Central studie- och karriärvägledning

Om du funderar på att ansöka till Chalmers, läs gärna de vanligaste frågorna och svaren här nedanför.


Kan jag söka fristående kurs på Chalmers?

Svar: Chalmers erbjuder framförallt utbildningsprogram, men det finns möjligheter att söka fristående kurs för dig som är yrkesverksam. Med   fristående kurser för yrkesverksamma (FKY) ​avses befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud som erbjuds individer med akademisk utbildning och minst 1 års yrkeserfarenhet. FKY kan man söka både inför vår- och hösttermin. Inför sommaren 2022 erbjuder Chalmers ett antal fristående kurser på distans.

Fristående kurser sommaren 2022​


Massive Open Online Course, öppna nätkurser som är gratis och tillgängliga för vem som helst med en dator.
MOOC kurser, Massive Open Online Course​


För dig som tidigare studerat på Chalmers och är alumn finns det möjlighet att söka fristående kurser inom Chalmers utbildningsutbud.
Fristående kurser för alumner (öppnas i Studentportalen)

Finns det några utbildningar som startar på vårterminen?

Svar: Nej, alla Chalmers utbildningar startar på höstterminen.

Kan jag byta till Chalmers om jag går på en annan högskola/universitet?

Har du inte avslutat dina studier kan du söka till Chalmers grundutbildningsprogram år 1 samt till det som kallas för senare del av program. Du söker till samma program men med två olika anmälningskoder, via antagning.se. Du måste vara antagen till ett program på Chalmers för att kunna ansöka om att tillgodoräkna dig tidigare studier. Det ges inga förhandsbesked om tillgodoräknanden. 

Senare del av program
Antagning.se


Vad är skillnaden mellan en civilingenjörs- och en högskoleingenjörsutbildning?

Svar: Den tydligaste skillnaden är utbildningens längd. Högskoleingenjör blir du efter 180 högskolepoäng (3 år) och civilingenjör blir du efter 300 högskolepoäng (5 år).
Det handlar inte bara om hur många poäng du läser utan också om vilken inriktning det är på studierna. Lite förenklat kan man säga att civilingenjörsutbildningarna är mer teoretiska och förbereder för fortsatta studier och forskning. Medan högskoleingenjörsutbildningarna är mer praktiska och erbjuder en snabbare väg ut på arbetsmarknaden.

Du som väljer en civilingenjörsutbildning läser mer matematik och fysik, och dessutom på en mer avancerad nivå. I högskoleingenjörsutbildningarna läser du en mindre mängd matematik. Dessutom portioneras teorin ut mer och du lär dig hur du använder de teoretiska modellerna i samband med att du ska lösa ett tekniskt problem.
En vanlig snabbförklaring är att: ”Högskoleingenjören använder och vidareutvecklar befintlig teknik medan civilingenjören utvecklar framtidens teknik.”

Kan jag läsa till högskoleingenjör först och sedan fortsätta läsa ett masterprogram?

Svar: Ja,under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven som finns för varje masterprogram.
Information till svenska sökande

Blir jag civilingenjör om jag läser en högskoleingenjörsutbildning och ett masterprogram?

Svar: Nej, du får en högskoleingenjörsexamen och en masterexamen. För att erhålla en civilingenjörsexamen måste du ha blivit antagen till en civilingenjörsutbildning

Jag vill söka till ett masterprogram på Chalmers men är osäker på om jag uppfyller behörighetskraven?

Svar: För att ta reda på mer om den grundläggande och den särskilda behörigheten till masterprogrammen se länken nedan. Masterprogrammen är listade i bokstavsordning eller per utbildningsområde. Klicka på respektive program för att se behörighetskraven. 
Information till svenska sökande
Masterprogram (engelsk webbplats)
 

Vad kan jag jobba med om jag läser till ingenjör?

Svar: En ingenjör kan jobba med många olika saker. Beroende på vad du är intresserad av och tycker är roligt kan du arbeta med miljöfrågor, produktutveckling, inköp, systemutveckling, försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster, jobba med tillverkning och mycket annat. Ingenjörer finns på många olika positioner, bland annat som chefer, projektledare, specialister eller inom forskning. Man kan säga att en ingenjör är en problemlösare som har en bred teknisk utbildning.
Sveriges ingenjörer​ - Fackförbundet för ingenjörer.

Sidansvarig Publicerad: fr 25 feb 2022.