Urvalsprov

Utöver ditt gymnasiebetyg kan du konkurrera om en utbildningsplats på Chalmer med hjälp av ett eller flera urvalsprov. Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven till programmet finns det tre prov som kan öka din chans att bli antagen.

Matematik- och fysikprovet

Vill du börja på något av programmen Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik, Elektroteknik eller Arkitektur och teknik på Chalmers? Öka dina chanser att bli antagen genom att göra Matematik- och fysikprovet.

Läs mer om matematik- och fysikprovet

Arkitektprovet

Detta prov är till för dig som söker arkitektutbildningen. Oavsett var du väljer att göra provet gäller ett godkänt resultat för urval till samtliga fyra lärosäten som erbjuder arkitektutbildningar i Sverige. Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt Arkitekthögskolan vid Umeå universitet erbjuder arkitektutbildningar. Du måste göra en anmälan via antagning.se till den eller de arkitektskolor du vill konkurrera om en plats till samt göra en separat anmälan till arkitektprovet. Upp till 40% av platserna på arkitektutbildningen på Chalmers kan tillsättas utifrån resultat från arkitektprovet. En annan fördelning av platser kan gälla på de andra lärosätena.
Läs mer om Arkitektprovet på Arkitektprovet.se

Högskoleprovet

Maximalt 1/4 av platserna på Chalmers grundnivåprogram (samt Tekniskt basår) tilldelas sökande med ett resultat från Högskoleprovet. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier.

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.