Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Provet innebär ytterligare ett sätt att konkurrera om en plats på en utbildning, utöver betyg och i vissa fall andra antagningsprov. Observera att du även måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för att kunna använda ett provresultat i urvalet.

Högskoleprovsresultat behandlas vid urval i en egen kvotgrupp, men du har fortfarande lika stora chanser att komma in med dina gymnasiala betyg; grupperna behandlas parallellt och oberoende av varandra.

Anmälan till högskoleprovet

Läs mer om anmälan till högskoleprovet på studera.nu

Nyhet inför höstterminen 2019

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat. Syftet är att undersöka om viktning kan öka provets förmåga att förutse studieframgång. Till höstterminen 2019 tillämpas annan viktning än 50/50 till vissa civilingenjörsutbildningar, på 6 deltagande lärosäten.

Chalmers deltar i försöksverksamheten med alla civilingenjörsprogram utom Arkitektur och teknik. Chalmers har förväntan om att denna viktning förbättrar högskoleprovets prognosförmåga för hur väl en student kommer att tillgodogöra sig utbildningen. En ytterligare förhoppning är en ökad genomströmning samt breddad rekrytering av personer som har mycket goda färdigheter inom kvantitativa kompetenser, men inte lika goda verbala kompetenser.

Högskoleprovet består av två delar – en kvantitativ del som testar matematiks och logisk förmåga, och en verbal del, som testar språklig kompetens och resultatet viktas 50/50. Men till höstterminen 2019 kommer den kvantitativa delen och den verbala delen viktas 75/25 till Chalmers samtliga civilingenjörsprogram utom Arkitektur och teknik.

UHR ska redovisa uppdraget med viktade högskoleprovsresultat till regeringen senast den 1 december 2023. I analysen ingår en redovisning av hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna i förhållande till varandra, bland annat utifrån kön, ålder och betygsvärde.

Läs mer om annan viktning på högskolepovet till höstterminen 2019 till vissa program på studera.nu

FAQ om viktning (75/25) av högskoleprovet till Chalmers alla civilingenjörsprogram (utom Arkitektur och teknik)
Fråga: Vad behöver jag som sökande göra?
Svar: Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till högskolan. Viktningen sker automatiskt. Det innebär att om du söker utbildningar där viktning 50/50 används och samtidigt söker utbildningar där viktning 75/25 används, kommer ditt resultat på högskoleprovet att anpassas automatiskt. Det betyder att meritvärdet i urvalsgruppen för högskoleprov kan skilja sig till olika utbildningar.
Läs mer på studera.nu

​Fråga: Vilka fler lärosäten deltar?
Svar: Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Andra lärosäten kan ha en annan viktning än Chalmers.

​Fråga: Kan större vikt på den kvantitativa delen väljas bort?
Svar: Nej

Fråga: Kan större vikt på den kvantitativa delen väljas till på andra program?
Svar: Nej

Fråga: Gäller viktningen om provet har skrivits tidigare än VT19?
Svar: Ja, äldre fortfarande giltiga högskoleprovsresultat kommer också viktas.

Fråga: Vilket resultat gäller om jag har skrivit flera prov?
Svar: Svar: Om en sökande har flera godkända högskoleprovsresultat används alltid det prov som har bäst totalpoäng med normalviktning (50/50) i urvalet. Har du flera prov med samma totalpoäng? Då används det prov som efter viktningen ger bäst resultat i förhållande till den utbildningen du ska söka.
Det innebär att ett giltigt högskoleprovsresultat med en lägre totalpoäng inte viktas (75/25) även om det skulle ge ett högre meritvärde.

​Fråga: Hur kommer sökande få information?
Svar: Meddelande kommer kopplas, på antagning.se, till alla som söker till de aktuella programmen.

Fråga: Kommer det vara flera urvalsgrupper för högskoleprovsresultat?
Svar: Nej, varje program har enbart en urvalsgrupp för högskoleprovsresultat.

Fråga: Kommer förändringen i viktningen att gälla i fler antagningsomgångar?
Svar: Testet med större vikt på den kvantitativa delen gäller i nuläget enbart till hösten 2019.

Fråga: Hur räknar jag ut min totalpoäng?
Svar: Resultatet från den kvantitativa delen multipliceras med 0,75 och resultatet från den verbala delen multipliceras med 0,25. Addera sedan dessa två resultat för att få din totalpoäng.

Fråga: Hur många antas utifrån högskoleprovet?
Svar: På Chalmers tilldelas provurvalsgruppen generellt 25 procent av utbildningsplatserna på Chalmers, efter avräknande av garantiplatser till basåret. Denna tilldelning skiljer sig från statliga högskolors fördelning.
Avvikelser från 25 procent tilldelning på Chalmers program;
- 17 procent tilldelning: Civilingenjör - Teknisk fysik, Kemiteknik med Fysik, Teknisk matematik, Elektroteknik
- 15 procent tilldelning: Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt) 300hp (viktning 50/50, ej med i provverksamheten ht19)

OBS: 2018 års antagningsstatistik (och tidigare års) för högskoleprovspoäng blir inte jämförbart för de utvalda programmen. Läs mer på chalmers.se/antagningspoäng2018​

Fråga: Hur många utbildningar som leder till Civilingenjörsexamen avser lärosätet tillämpa viktning på?
Svar: Alla civilingenjörsprogram är med undantag för Arkitektur och teknik, dvs följande 13 program:
 • 47000 AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILING.
 • 48000 BIOTEKNIK, CIVILING.
 • 49000 DATATEKNIK, CIVILING.
 • 50000 ELEKTROTEKNIK, CIVILING.
 • 51000 INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILING.
 • 52000 INFORMATIONSTEKNIK, CIVILING.
 • 53000 KEMITEKNIK, CIVILING.
 • 54000 KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILING.
 • 55000 MASKINTEKNIK, CIVILING.
 • 56000 TEKNISK DESIGN, CIVILING.
 • 57000 TEKNISK FYSIK, CIVILING.
 • 58000 SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILING.
 • 59000 TEKNISK MATEMATIK, CIVILING.
 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 15 maj 2019