Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Provet innebär ytterligare ett sätt att konkurrera om en plats på en utbildning, utöver betyg och i vissa fall andra antagningsprov. Observera att du även måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för att kunna använda ett provresultat i urvalet.

Högskoleprovsresultat behandlas vid urval i en egen kvotgrupp. Du har fortfarande lika stora chanser att komma in med dina gymnasiala betyg; grupperna behandlas parallellt och oberoende av varandra.

Anmälan till högskoleprovet

Läs mer om anmälan till högskoleprovet på studera.nu


Försöksverksamheten med annan viktning av högskoleprovet avslutades 2020

Regeringen gav Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat med start höstterminen 2019. Syftet var att undersöka om viktning kan öka provets förmåga att förutse studieframgång.  Chalmers deltog tillsammans med flera andra lärosäten. Från starten ingick samtliga civilingenjörsprogram utom Arkitektur och teknik. Från och med höstterminen 2020 tillkom två nya civilingenjörsprogram och samtliga högskoleingenjörsprogram.

Högskoleprovet består av två delar – en kvantitativ del som testar matematisk och logisk förmåga samt en verbal del, som testar språklig kompetens. Resultatet viktas i normalfallet 50/50. Till höstterminen 2019 och 2020 viktades den kvantitativa delen och den verbala delen 75/25 för de program som Chalmers valt ut.

Chalmers har förväntan om att denna viktning förbättrar högskoleprovets prognosförmåga för hur väl en student kommer att tillgodogöra sig utbildningen. En ytterligare förhoppning är en ökad genomströmning samt breddad rekrytering av personer som har mycket goda färdigheter inom kvantitativa kompetenser, men inte lika goda verbala kompetenser.

UHR ska redovisa uppdraget med viktade högskoleprovsresultat till regeringen senast den 1 december 2023. I analysen ingår en redovisning av hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna i förhållande till varandra, bland annat utifrån kön, ålder och betygsvärde

Sidansvarig Publicerad: må 14 sep 2020.