Student projects
​​

Masterprogram

För att kvalificera dig för en global karriär kan du välja att läsa ett av Chalmers 40 masterprogram​. Masterprogrammen omfattar två års studier och är öppna att söka både från universitet utomlands och i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både internationella och svenska studenter. Undervisningsspråk för programmen är engelska, med undantag av programmet Lärande och ledarskap som huvudsakligen ges på svenska.

​Varför Chalmers?

Vårt globala fokus gör att vi har studenter representerade från över 60 länder. Genom att välja ett av våra masterprogram kommer du att studera i en miljö med stark koppling till näringsliv och industri. Du kommer att få ta del av världsledande forskning och få lyssna på gästföreläsningar med intressanta personer inom ditt valda ämnesområde. Bland svenska universitet är Chalmers det lärosäte som har störst anseende och mest positiv mediebild enligt analysföretaget Kantar Sifo. Enligt undersökningen bottnar allmänhetens höga förtroende i att Chalmers upplevs: hålla hög internationell klass, erbjuda stor studentnytta, ha stark koppling mellan utbildning och forskning, satsa på förnyelse och utveckling för studenternas bästa och spela en viktig roll i samhällsutvecklingen.

För dig med svensk förutbildning

Chalmers erbjuder masterutbildningar för dig som har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng. På sidorna Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram har vi samlat viktig information för dig som har en svensk förutbildning.

För dig med förutbildning från annat land än Sverige

För att uppfylla det allmänna behörighetskravet för avancerad nivå (masternivå) måste du ha en examen motsvarande en svensk civilingenjörsexamen (minst 3 år/180 svenska högskolepoäng/hp) i teknik, naturvetenskap eller arkitektur. På de engelska sidorna Entry requirements hittar du behörighetskrav för dig med förutbildning från ett lärosäte utanför Sverige.


Här hittar du information om alla våra masterprogram (engelska)


Sidansvarig Publicerad: fr 15 okt 2021.