Dubbel masterexamen

 

Några av Chalmers masterprogram har utbytesavtal med andra lärosäten som ger möjlighet till dubbla masterexamina. Du läser masterprogrammets första år på Chalmers och det andra året på partneruniversitetet. Studierna leder fram till en examen från Chalmers och en från partneruniversitetet.  

För att läsa en dubbel masterexamen måste du först söka och bli antagen till ett masterprogram. I samband med studiestart anmäler du sedan intresse till berörd masterprogramansvarig, som avgör vilka som nomineras. Om du blir nominerad följer du under första året en kursplan som i de valbara kursmomenten anpassats till profilen. Studierna avslutas med ett masterprojekt med dubbelt handledarskap.

En extra masterexamen ger stora fördelar, bland annat om du är intresserad av att fortsätta arbeta i landet du studerat i. Arbetsgivare kan då enklare värdera din utbildning. Dessutom får du möjlighet att ingå i ett nätverk av yrkesverksamma med utbildningsbakgrund från ytterligare ett universitet av hög kvalitet.

Ansökan och nominering

Ansök om att bli nominerad till ett dubbel masterexamenprogram under första terminen av ditt masterprogram. Sista ansökningsdag är 15 december.

Ta direktkontakt med masterprogramansvarig. Om du blir nominerad, kommer du att läsa år två vid partneruniversitetet.

Det grundläggande behörighetskravet för att kunna bli nominerad är fullbordade kandidatstudier. Inga formella betygskrav finns. Antagning till programmet görs genom en samlad bedömning, där förmåga att kommunicera och presentera, kulturell förståelse och språkkunskaper ingår bland kriterierna.

Ett urval görs under februari. De nominerade studenternas ansökningshandlingar skickas sedan till partneruniversitetet under mars-april och den formella antagningen sker under april-maj.

Inga terminsavgifter behöver betalas till partneruniversitetet.

Ett resebidrag, alternativt Erasmusstipendium, ges som en engångssumma under höstterminen i årskurs 2. Beloppet varierar något från år till år men ligger på runt 20.000 kr.

Efter avklarade studier

Partneruniversitetet godkänner år 1 på Chalmers och Chalmers godkänner år 2 vid partneruniversitetet. Båda universiteten utfärdar diplom - du får två masterexamina!

Glöm inte att du måste ansöka hos examensenheten på Chalmers efter avklarade studier för att få ut din Chalmersexamen.

Undervisningen ges på engelska eller tyska, beroende på kursval.
Avtalen med Chalmers omfattar följande masterprogram: 
Automotive Engineering
Infrastructure and Environmental Engineering
Materials Engineering
Sustainable Energy Systems
Systems Control & Mechatronics

Eurecom​, Frankrike 
Undervisningen ges helt på engelska. 
Avtalen med Chalmers omfattar följande masterprogram: 

Kontakt

Andreas Eriksson , 031-772 2560, eandr@chalmers.se

för ovan partneruniversitet.

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Trondheim, Aalto utanför Helsingfors och DTU utanför Köpenhamn. Nordic Five Techs gemensamma masterprogram innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej KTH.
Studierna leder fram till dubbla masterexamina.

Kontakt

Jonna Stugufors , stugufor@chalmers.se
för Nordic Five Tech.

Sidansvarig Publicerad: to 25 nov 2021.