Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram

Anmälningsperioden för nationella och internationella sökande till Chalmers masterprogram med start höstterminen 2018 öppnar i mitten av oktober 2017

För information om viktiga datum för nationella och internationella sökande till Chalmers masterprogram hänvisar vi till på Chalmers engelska webbplats (uppdateras inför varje anmälningsperiod).

Viktiga datum för anmälan till ett masterprogram (Key dates)

Anmälan på antagning.se/universityadmissons.se skall kompletteras

Den anmälan du gör online ska kompletteras med dokumentation som styrker både din grundläggande behörighet för högskolestudier och de särskilda behörighetskrav som gäller för varje masterprogram på Chalmers. Vissa dokument är obligatoriska för att anmälan ska anses komplett och andra är valbara (frivilliga), läs mer om dokumentationskraven nedan.

Grundläggande behörighet

Det grundläggande behörighetskravet för studier på ett masterprogram på avancerad nivå är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen (minimum tre år/180 högskolepoäng) inom Naturvetenskap, Teknik eller Arkitektur. Även du som läser på sista terminen och inte har en utfärdad kandidat- eller högskoleingenjörsexamen kan bli behörig till masterprogrammen om du har lägst 150hp och kompletterar med ett intyg från ditt lärosäte, läs om Chalmers krav nedan under rubriken "Pågående studier? Ett intyg från ditt lärosäte krävs".

Särskild behörighet

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns programspecifika kurskrav. Kurskraven finns angivna på respektive masterprograms presentationssida

Sista dag för komplettering av grundläggande och särskild behörighet hittar du under Key dates

Särskild behörighet utgörs av följande: Engelska kurs 6/B; betygsnitt på minst 70%; eventuella programspecifika kurskrav (listade på respektive programsida, se länk ovan); samt för några program en portfolio.
Läs mer om Särskild behörighet

En behörighetsgivande kurs kan ingå i ditt program eller ha lästs som en fristående kurs. Samtliga kurser som finns registrerade i Ladok beaktas av Chalmers vid behörighetsgranskningen.

Dokumentationskrav
(
för dig med svenska gymnasiala och akademiska meriter)

Engelska (gymnasie)kurs 6/B är ett krav.
Kontrollera att ditt gymnasiebetyg finns registrerat på ditt konto (dina sidor) på antagning.se. Engelskkravet kan också uppfyllas genom test eller tidigare akademiska studier.

Sökande med behörighetsgivande meriter registrerade i Ladok (svenskt lärosäte) ska komplettera anmälan med följande obligatoriska dokument :

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Intyg om pågående studier – ifall du inte har en utfärdad examen inrapporterad i Ladok senast sista dag för komplettering: Läs instruktionerna nedan under rubriken "Pågående studier"
 • Kursbeskrivningar (syllabus) för de särskilda kurskraven. Kursbeskrivningar ska bifogas i de fall det är nödvändigt för att förtydliga att innehållet i dina kurser motsvarar de specifika kurskraven.
  läs mer om Chalmers krav på kursbeskrivningar
 • Portfolio - gäller endast för 3 program: Architecture and Urban Design, Design for Sustainable Development och Industrial Design Engineering. Du finner information och uppladdningslänkar under punkt 8 på Chalmers engelska webbplats.

Frivilliga dokument:

 • Motivationsbrev (med undantag för masterprogrammen med krav på portfolio)
 • Relevant arbetslivserfarenhet
 • Rekommendationsbrev

Generellt

 • Dokumenten (med undantag för portfolion) ska laddas upp via ditt konto på antagning.se (följ instruktionerna där).
 • Inga dokument ska postas/e-postas till Chalmers.
 • Det krävs att du har samma (rätt) personnummer i Ladok som på ditt konto på antagning.se för att meriterna i Ladok automatiskt ska föras över.
 • Du ansvarar för att kontrollera att dina meriter är korrekta och uppdaterade.
 • Observera att det krävs en aktuell anmälan för att aktuella meriter från Ladok ska laddas upp på ditt konto.

Pågående studier? Minst 150hp och ett intyg från ditt lärosäte krävs

Vid pågående studier, utan en utfärdad examen, måste minst 150hp (av 180hp) inom ditt behörighetsgivande program vara avklarade vid sista kompletteringsdag. Vidare krävs att ett intyg* om "pågående studier samt förväntad examen" ska vara tillhanda sista dag för komplettering.

Behöver ditt lärosäte göra ett tillägg på intyget?

Minst 150hp (av 180hp) inom ditt program måste vara avklarade vid sista dag för komplettering och därefter inrapporterade av lärosätet i Ladok senast den 20 februari. Dina pågående studier ska leda till en kandidat-, högskoleingenjörs-, civilingenjörs- eller arkitektexamen, vilket måste intygas* av ditt lärosäte.

Chalmers kräver att 150hp ska finnas inom ett program och det ska tydligt framgå av meriterna registrerade i Ladok annars krävs det ett tillägg på intyget*. Ett tillägg som förtydligar hur du uppnår minst 150hp inom ett program krävs om du ex har läst på flera program på samma lärosäte och kommer att få tillgodoräkna dig kurser internt eller om du kommer att få tillgodoräknanden från avklarade kurser vid andra lärosäten i Sverige eller annat land. Av ett sådant tillägg  ska det framgå hur sökande uppnår 150hp inom ett program som leder till angiven förväntad examen. Ex. kan omfattning (i hp) på valfria kurser anges, alternativt ska kurser som kommer tillgodoräknas listas med namn och omfattning (hp). Dina studier ska vara pågående, dvs när du gör din anmälan ska du vara inskriven (registrerad innevarande termin) på lärosätet som kan utfärda en behörighetsgivande examen.

För dig som studerar på en längre utbildning (t.ex. civilingenjör eller arkitekt) från vilken mellanexamen inte utfärdas, krävs att ditt nuvarande lärosäte intygar* att dina studieresultat kommer att motsvara en kandidatexamen efter avklarade minimum tre år omfattande minst 180 högskolepoäng.

*) Om din examen vid anmälningstillfället inte är utfärdad och registrerad i Ladok ska den förväntade examen styrkas med ett separat intyg. Ett intyg är obligatoriskt vid ansökan till samtliga masterprogram. Skriv ut intyget (länk nedan) och ta med det till ditt lärosäte. Ladda efter påskrift upp det intyget på dina sidor på antagning.se.
Intyget ska vara tillhanda senast sista dag för komplettering. Chalmers accepterar även att ditt lärosäte utfärdar ett eget intyg om det innehåller samma information intyget som finns på universityadmissions.se
Intyg om pågående studier - och förväntad examen (innevarande läsår)
(Sidan öppnas i ny flik, du länkas nu till universityadmissions.se och intyget är på engelska.)

Samlad information om Chalmers masterprogram

Samlad information för både nationella och internationella sökande om anmälan, vad behörighetskrav är och alla viktiga datum finns på Chalmers engelska webbsidor.
How to apply to Chalmers Master's programmes

Sen anmälan

Kan jag göra en anmälan efter den 15 januari?

Efter sista anmälningsdag finns i vissa fall möjlighet att göra en sen anmälan till Chalmers masterprogram, såvida programmet fortfarande är öppet för sena anmälningar. Chalmers generella regler kring sen anmälan finns på sidan
Late application

Vill du göra en sen anmälan till något eller några av Chalmers masterprogram som fortfarande håller öppet för sena anmälningar?

Läs om vad som gäller på länken ovan.

Är du struken på grund av obehörighet?
Du som blivit struken i ett urval för att du inte hunnit få minst 150 hp inrapporterat i Ladok eller om en kurs saknats som krävs för det aktuella masterprogrammet, ska göra en sen anmälan först efter att du har fått poängen/kursen inrapporterad i Ladok, och inte innan dess.

Publicerad: on 13 jul 2011. Ändrad: må 29 maj 2017