Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram

Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finns på den här sidan.
Generell information som gäller alla sökande finns på Chalmers engelska webbsidor.

Viktiga datum (enbart på engelska)
Anmälan till Chalmers Masterprogram (enbart på engelska)

Chalmers har runt 40 Masterprogram (enbart på engelska)
Lärande och ledarskap, gymnasielärare (enbart på svenska)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Det grundläggande behörighetskravet för tillträde till studier på avancerad nivå (masterprogram) är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen. Examen ska vara utfärdad och baseras på minimum tre år/180hp inom Naturvetenskap, Ingenjörsvetenskap, Teknik eller Arkitektur.

Särskild behörighet är programspecifik

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns vanligen programspecifika krav såsom kurskrav, en portfolio eller intervju. Det är obligatoriskt att ladda upp kursbeskrivning (det vill sgäa en kursplan med lärandemålen specificerade) för den eller de av dina avklarade kurser som krävs för att uppfylla programmets kurskrav. Syftet är att du ska visa att varje specifikt krav är uppfyllt. Innehållet och namnet på en kurs kan skilja sig åt. Kursplanen tydliggör vad som verkligen ingår.

Kurskrav kan uppfyllas genom avklarade kurser i ditt grundutbildningsprogram eller genom fristående kurser. Kurskraven kan inte uppfyllas genom pågående kurser. Denna kurs eller kurser måste vara inrapporterade med slutbetyg i Ladok, det vill säga avslutade.

Sista kompletteringsdag gäller alla akademiska meriter (prestationen ska ha genomförts senast sista kompletteringsdag). Chalmers antagning kontrollerar därefter inrapporterade kurser i Ladok fram till och med 20 februari.
Särskild behörighet för Chalmers masterprogram
(på engelska)

Engelska 6 är ett särskilt behörighetskrav

Behörighetskravet i engelska är Engelska 6 med lägst betyg E. Kontrollera att ditt gymnasiebetyg finns registrerat på ditt konto på antagning.se. Kravet kan också uppfyllas genom godkända test eller tidigare akademiska studier med undervisningsspråk engelska.

Du som har pågående studier på sista terminen

Du kan bli antagen om du läser på den sista terminen, har lägst 150hp inom ett behörighetsgivande program och kompletterar med Chalmers intyg om förväntad examen på grundutbildningsnivå innevarande läsår.
Om samtliga uppgifter i Chalmers intyg framgår av annat/andra intyg från lärosätet  godtas detta.
Enbart resultatintyg hämtat från Ladok godtas inte som ett intyg om förväntad examen. Utan intyg är du obehörig.

Om ett komplett intyg, uppgifter i Ladok om att du har minst 150hp inom ett program som leder till kandidat- eller högskoleingenjörsexamen inkommer senast sista kompletteringsdag kan ett undantag beviljas av Chalmers. Undantag beviljas endast om fordringarna för en examen på grundutbildningsnivå kan uppfyllas innan masterprogrammet startar. Undantaget gäller inte för kurser som krävs för att styrka särskilda kurskrav till programmet du söker. Sådan kurs eller kurser måste vara inrapporterade med slutbetyg i Ladok, det vill säga avslutade.

Har du meriter från flera lärosäten som inte är tillgodoräknade inom det program som intyget avser ska intyget kompletteras med information om vilka ytterligare kurser som kommer att ingå i ditt program.

Om du blir antagen utan en utfärdad examen på grundutbildningsnivå kommer Chalmers antagning under din studietid att kontrollera att du har fått den utfärdad och registrerad i Ladok. Saknas uppgiften kan du inte få en mastersexamen utfärdad av Chalmers.

Du som saknar en mellanexamen (kandidatexamen)

Du som studerar på en längre utbildning (t.ex. civilingenjör eller arkitekt 300hp) och inte kan ansöka om en mellanliggande examen, måste styrka detta genom att ladda upp intyget. Det som intygas är att avklarade kurser som finns registrerade i Ladok motsvarar lägst en kandidatexamen (omfattande lägst 3 år och 180hp). Vid behov får tillägg göras på blanketten.

Intyg om förväntad examen innevarande läsår (och nu pågående studier)

Version 1 kan du skriva ut för att fyllas i för hand.
Du ansvarar för att ladda upp det på ditt konto på antagning.se i tid.
Version 2  har fält som kan fyllas i via datorn, spara ner version 2, mejla din kontaktperson som fyller i det digitalt och mejlar tillbaka det till dig.
Du
ansvarar för att ladda upp det på ditt konto på antagning.se i tid.

Intyg om förväntad examen innevarande läsår (fylls i digitalt,)

Chalmers dokumentationskrav gäller alla sökande

Du ska komplettera din anmälan enligt de dokumentationskrav som Chalmers ställer.
Akademiska svenska meriter utgör det enda undantaget, läs vidare under rubriken Högskolepoäng och avklarade kurser från svenska lärosäten.
Kravet på kursbeskrivningar med kursinnehåll samt kursmål, för samtliga kurser du åberopar för att uppfylla de programspecifika kurskraven gäller alla sökande.

Kravet på kompletterande intyg om du har pågående studier gäller alla sökande.
Chalmers dokumentationskrav (enbart på engelska)

Högskolepoäng och avklarade kurser från svenska lärosäten

Resultatintyg från Ladok (gäller svenska lärosäten) behöver inte laddas upp på ditt konto. Alla inrapporterade meriter från svenska lärsosäten som använder Ladok hittar du under fliken för meriter när du gjort en anmälan till ett utbildningsalternativ på antagning.se. Kontrollera att de är korrekta och kompletta.
 
Sista kompletteringsdag gäller alla akademiska meriter (prestationen ska ha genomförts senast sista kompletteringsdag). Chalmers antagning kontrollerar därefter inrapporterade kurser i Ladok fram till och med 20 februari.

Undantag

Om du inte var registrerad med ett svenskt personnummer under din studietid måste ett resultatintyg laddas upp på ditt kontot senast sista kompletteringsdag. Överföring av meriter görs enbart om personnummer i Ladok och antagning.se matchar.
Äldre svenska akademiska meriter finns inte alltid registrerade i Ladok. Finns det överförda meriter ser du dem under meritfliken på ditt konto på antagning.se. Kontrollera att de är korrekta och kompletta. Om något saknas ska du själv ladda upp akademiska  resultatintyg samt examensbevis senast sista kompletteringsdag.

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag i januari finns i vissa fall möjlighet att göra en sen anmälan. Det finns ingen kompletteringstid vid sen anmälan.
Om ditt anmälningsalternativ blev struket på grund av obehörighet ska den kurs du saknade vara inrapporterad som avklarad i Ladok innan du gör en sen anmälan.

Sen anmälan

Sidansvarig Publicerad: on 27 jul 2022.