Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram

Generell information för både nationella och internationella sökande till Chalmers masterprogram finns på Chalmers engelska webbsidor. Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finnns på den här sidan. För information om viktiga datum för nationella och internationella sökande till Chalmers masterprogram hänvisar vi till på Chalmers engelska webbplats (uppdateras inför varje anmälningsperiod).

Key dates

How to apply to Chalmers Master's programmes

Grundläggande behörighet

Det grundläggande behörighetskravet för studier på ett masterprogram på avancerad nivå är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen (minimum tre år/180 högskolepoäng) inom Naturvetenskap, Teknik eller Arkitektur. Även du som läser på sista terminen och inte har en utfärdad kandidat- eller högskoleingenjörsexamen kan bli behörig till masterprogrammen om du har lägst 150hp och kompletterar med ett intyg från ditt lärosäte, läs om Chalmers krav nedan under rubriken "Pågående studier? Ett intyg från ditt lärosäte krävs".

Särskild behörighet

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns krav på engelskkunskaper samt programspecifika kurskrav. Kurskraven finns angivna för respektive program på Chalmers engelska webbplats.
Kurskraven kan uppfyllas genom en kurs du har i ditt program eller genom en fristående kurs. Samtliga kurser som finns registrerade som avklarade och godkända i Ladok senast 20 februari beaktas.
Specifika kurskrav för Chalmers masterprogram

Krav på engelskakunskaper
Behörighetskravet i engelska är gymnasiekursen Engelska 6/B (eller motsvarande), med lägst betyget E/G.
Kontrollera att ditt gymnasiebetyg finns registrerat på ditt konto (dina sidor) på antagning.se. Kravet kan också uppfyllas genom test eller tidigare akademiska studier.
Läs om hur du kan uppfylla kravet (på Chalmers engelska webbsidor)

Dokumentationskrav (för dig med svenska akademiska meriter)

Du ska komplettera din anmälan på antagning.se med följande obligatoriska dokument :

Frivilliga dokument
  • Motivationsbrev (med undantag för masterprogrammen med krav på portfolio)
  • Intyg på relevant arbetslivserfarenhet
  • Rekommendationsbrev

Generellt

  • Inga dokument ska postas/e-postas till Chalmers. Instruktionen för hur du laddar upp dokument finns på antagning.se
  • Det krävs att du har samma personnummer i Ladok som på ditt konto på antagning.se för att meriterna i Ladok ska kunna föras över. Du ansvara för att kontrollera att dina meriter finns på antagning.se

Pågående studier? Minst 150hp i Ladok och ett intyg krävs

Om du inte har en behörighetsgivande examen registrerad i Ladok kräver Chalmers att du bifogar nedan intyg och det ska vara uppladdat senast sista dag för komplettering .

Om du har pågående studier måste du:

- ha minst 150hp (av 180hp) inom ditt behörighetsgivande program avklarade sista kompletteringsdag samt inrapporterade i Ladok senast 20 februari samt

- ha kompletterat med nedan intyg för att Chalmers ska handläggare din anmälan vidare.

Om samtliga uppgifter i Chalmers intyg nedan framgår av annat/andra intyg från lärosätet  godtas detta.

Chalmers kräver att det ska framgå att dina pågående studier kommer leda till en kandidat-, högskoleingenjörs-, civilingenjörs- eller arkitektexamen. Vidare ska den som intygar styrka att det kan förväntas att du har minst 150hp inom ett program som leder till angiven examen.

Chalmers kräver nedan intyg för att kunna anta studenter även med pågående studier trots att det inte sällan förekommer att sökande har läst på flera program på samma lärosäte, kommer att få tillgodoräkna sig kurser (internt eller från avklarade kurser vid andra lärosäten i Sverige eller annat land) eller har flera fristående kurser i sina meriter i Ladok.

Du som studerar på en längre utbildning (t.ex. civilingenjör eller arkitekt) från vilken ditt lärosäte inte utfärdar en s.k. mellanexamen, kan med nedan intyg styrka att dina studieresultat motsvarar en kandidatexamen (omfattande lägst 3 år och 180hp).

Intyg om förväntad examen innevarande läsår.pdfIntyg om förväntad examen innevarande läsår

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag i januari finns i vissa fall möjlighet att göra en sen anmälan till något eller några av Chalmers masterprogram. Chalmers generella regler kring sen anmälan finns på Chalmers engelska webbsidor.

Late application

Är ditt anmälningsalternativ struket på grund av obehörighet?
Du som blivit struken i urvalet för att du var obehörig kan göra en sen anmälan om programmet fortfarande är öppet. Men tänk på att du då måste ha fått det du saknade (din behörighet) inrapporterad i Ladok först, det finns ingen kompletteringstid vid sen anmälan.

Publicerad: on 13 jul 2011. Ändrad: on 10 okt 2018