Senare del av program​

Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola/universitet men vill byta till ett nytt program har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program kan du anmäla dig till inför både höstterminen och vårterminen.

Anmälan

Obs: Tänk på att programmet du vill söka kan vara valbart på antagning.se med två olika anmälningskoder. Läs noga vad det står så att du prioriterar rätt i din anmälan. Både senare del av program (EJ åk 1) och anmälan till årskurs 1 kan vara valbart inför höstterminen. Inför vårterminen är endast alternativet senare del av program valbart.
Du har möjlighet att söka maximalt tre alternativ av senare del av program.
Vissa program i Chalmers ordinarie programutbud kan vara undantagna på grund av platsbrist, de är då inte valbara (och publiceras inte på antagning.se).

Tips vid anmälan inför hösttermin
Anmälan till både senare del och årskurs 1 på ett och samma program ökar dina chanser att antas
Eftersom du inte kan få något förhandsbesked om Chalmers kommer kunna tillgodoräkna minst 35hp från dina tidigare studier rekommenderas du att maximerar dina möjligheter genom att söka årskurs 1 på samma program. Prioritera senare del i först hand och årskurs 1 i andra hand i din anmälan. Observera att anmälan till årskurs 1 endast erbjuds inför höstterminen.
Vissa program i Chalmers ordinarie programutbud kan vara undantagna på grund av platsbrist, de är då inte valbara (och publiceras inte på antagning.se). Inför höstterminen kan du då istället göra en anmälan till årskurs 1, för att - om du blir antagen - få ev. tidigare avklarade kurser prövade för ev. tillgodoräknande.

Behörighet och tillgodoräknanden

För att uppfylla den särskilda behörigheten gäller:

Samma behörighetskrav som för programmet (årskurs 1)
Läs mer på respektive programsida på chalmers.se

samt

Akademiska kurser om minst 35hp som kan tillgodoräknas inom årskurs 1 och 2 på sökt program.

Observera att 35hp ska vara hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs.

Det är Chalmers utbildningssekreterare som bedömer hur många högskolepoäng som kan bli aktuellt att tillgodoräkna. Den slutgiltiga bedömningen av och beslutet om vilka kurser som du kan få tillgodoräknade kan inte göras förrän du blivit antagen och har påbörjat programmet.

Chalmers kan inte garantera heltidsstudier och kan aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid kommer att bli.

Ska du söka Samhällsbyggnad 180 hp och 300 hp eller Sjökapten och Sjöingenjör 180hp?
Det finns ytterligare behörighetskrav

Chalmers bilaga samt kursplaner är obligatoriska dokument till din anmälan

För dig som har en utbildning från annat lärosäte än Chalmers  är det obligatoriskt att bifoga Chalmers bilaga  (länk till bilagan finns nedan) samt kursplaner från dina tidigare avklarade akademiska kurser till din anmälan.

Bilagan samt kompletterande kursplaner ska finnas tillgängliga på ditt konto på antagning.se senast sista dag för anmälan. Endast kursplaner för de kurser som du har angivit i bilagan ska bifogas. Om någon/några kurser som du tar med i bilagan ännu inte har avslutats, ska detta tydligt anges. Då beaktas även de resultat som rapporterats i Ladok sista dag för komplettering för de kurserna.

  • Anmälan utan bilaga eller kursplan anses inte komplett och kommer att strykas (den är ogiltig).
  • Anmälan utan bilaga anses inte komplett även om kursplaner inkommit i aktuell eller tidigare antagningsomgång. Anmälan kommer att strykas.
Observera att bilagan ej gäller Chalmerister.

Använd sökfunktionen nedan för att leta efter aktuell programplan och utbildningsplan för det program på Chalmers som du ska göra en anmälan till.
Sökfunktion för Programplan och Utbildningsplan

Sista dag för anmälan gäller såväl anmälan på antagning.se som den obligatoriska bilagan, samt kompletterande kursplaner.
Anmälan görs normalt sett under perioderna:
  • Inför höstterminen: 15 mars-15 april
  • Inför vårterminen: 15 september-15 oktober
Sista dag för komplettering gäller enbart rapporterade högskolepoäng i Ladok.
Datumet är vanligtvis:
  • Inför höstterminen: 20 juni
  • Inför vårterminen: 1 december

OBS: Datumen kan variera något från år till år, kontrollera exakta datum på
antagning.se

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på sökt program tillämpas urval. Urvalsmetoden bygger på värdering av, för sökt program relevanta, högskolekurser och betyg samt studietakt. Värderingen ligger till grund för det meritvärde som den sökande konkurrerar med.

Antagningsbesked

Beskedet kommer att publiceras på ditt konto. Notera att de exakta datumen kan variera från år till år:

Alla viktiga datum finns på antagning.se

Kom ihåg att tacka JA!

Har du blivit erbjuden en plats på Chalmers måste du tacka ja för att behålla platsen. Hur du tackar ja samt aktuellt datum för sista svarsdag kan du läsa mer om på antagning.se

För dig som erbjuds en plats på senare del av program kan vi inte garantera heltidsstudier. Vidare kan vi aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid vid Chalmers kommer att bli.

Fler alternativ?

Om du är behörig att läsa på avancerad nivå ska du söka direkt till Chalmers masterprogram
Läs mer på chalmers.se/master

Läser du på ett grundnivåprogram på Chalmers idag?
Du har tre valmöjligheter varav anmälan till senare del och årskurs 1 via antagning.se beskrivs på denna sida. Den tredje möjligheten är att ansöka om ett s k byte (årskurs 1), vilket endast omfattar dig som idag har påbörjat studier i årskurs 1 på ett grundnivåprogram eller på Tekniskt basår.
Läs mer på Chalmers Studentportal

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 03 sep 2019