Student Sina Syrous

Sina Syrous, tidigare student på masterprogrammet Biomedical Engineering.

Ingenjörer erbjuder genomtänkt teknik i vården

​Studenterna på masterskursen e-Hälsa på Chalmers lär sig hur de kan skapa värdefulla tekniska bidrag inom vården. Kursen bygger till stor del på de många externa föreläsare som bjuds in, drygt 20 personer från näringsliv, klinik och akademi.
​Sina Syrous är tidigare student på kursen e-Hälsa, och idag anställd på företaget WideOrbit i Göteborg.

– Det mest givande med kursen e-Hälsa är vinklingen på ingenjörens roll i arbetslivet. Kursen knyter ihop säcken mellan det tekniska och allt det som krävs redan innan man börjar designa en teknisk produkt. Vi fick en bra bild av hur man som ingenjör ska tänka på helheten, och hur vi ute i arbetslivet kan föra diskussioner med användare och kollegor för att få till en bra produkt, säger Sina Syrous.

– Det som krävs för att utveckla värdefulla lösningar i vården är att förstå verksamheten, hur de anställda arbetar, vad de behöver för verktyg och hjälpmedel, vilka utmaningar de har. Annars blir det svårt att skapa en effektiv och enkel lösning. Det finns mycket teknik i vården, men ett fåtal av produkterna är designade på rätt sätt om du frågar mig. För att ta ett exempel – inom vården är det stora åldersskillnader mellan de anställda. Några är teknisk vana och andra är raka motsatsen, och det är en utmaning. För att skapa en god teknisk lösning behöver den vara utformad att passa alla användare på ett enkelt sätt. Det kräver att ingenjörerna arbetar nära sjukvården, säger Sina Syrous.

Han får medhåll av Bengt Arne Sjöqvist, kursansvarig för kursen e-Hälsa, som menar att tekniken kan lösa en hel del av vårdens utmaningar – men inte utan eftertanke.

Bengt Arne Sjöqvist– Teknik i vården är omgärdat av krav, inte bara tekniska krav utan lagar, förordningar och inte minst användarkrav. Vi måste visa upp verkligheten för studenterna, och det är vad vi gör i kursen e-Hälsa, säger Bengt Arne Sjöqvist, eller BAS som han kort och gott kallas.

Han startade masterskursen som nu har getts för nionde året i rad. Kursen bygger till stor del på de många externa föreläsare som bjuds in, drygt 20 personer från näringsliv, klinik och akademi.

– E-hälsa är ett mycket brett område. Vi har valt att ge studenterna en god inblick och bra överblick, istället för att gå på djupet inom ett specialområde. Men det saknas bra kurslitteratur som är ”up-to-date”, och därför låter vi istället studenterna få ta del av föreläsarnas erfarenheter av arbete inom fältet och dessutom utföra egna projekt inom de områden vi inte täcker in med föreläsningar, konstaterar BAS.

E-Hälsa är dessutom ett område som utvecklas mycket snabbt, inte minst som en följd av den snabba IT-utvecklingen exempelvis runt smartphones.
– Att använda externa föreläsare gör att vi kan hålla kursen i den absoluta frontlinjen. När jag i olika sammanhang stöter på personer som jag tror kan bidra till att utveckla kursen bjuder jag in dessa att medverka, och det har hittills inte varit svårt att få dem att komma. De uppskattar att komma till Chalmers och träffa studenterna.

Sina Syrous tycker att det finns fördelar med att ha många externa föreläsare.
– Kursen gav en uppdaterad bild av arbetsmarknaden. Det är värdefullt, inte minst när det kommer till att välja yrke. Arbetsgivare frågar ofta vad man vill jobba med och då är det en fördel att ha kunskaper om arbetsmarknaden. Det är bättre att kunna svara på vad man vill medverka till att lösa, snarare än att beskriva vilken teknik man vill jobba med, säger Sina Syrous.

BAS försöker också öppna upp kursen för studenter från andra fakulteter, exempelvis medicin och vårdvetenskap, från Sahlgrenska Akademien. En dialog är initierad och det finns ett stort intresse, men också en hel del praktikaliteter att hantera för att få till detta – plats i kursplaner, ekonomi etc.
– Chalmers har som mål att vidga sin utbildning och forskning mot andra discipliner, koppla utbildningen till omvärlden, sätta ingenjören i ett samhällsperspektiv och förmedla etiska värden och värderingar. Det är bra mål att arbeta mot, och de ligger helt i linje med vad vi gör i eHälsa-kursen, säger BAS.


Kontakt: Bengt Arne Sjöqvist

Masterprogrammet Biomedical Engineering, www.mpbme.se

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.