Stadig kurs med Chalmers i ryggen

​Hösten 2013 lanserades ett nytt högteknologiskt styrservo för lastbilar. Actionhjälten Jean Claude Van Damme gjorde tekniken känd över hela världen, medan en av de riktiga hjältarna i projektet är chalmeristen Kristoffer Tagesson.
Bild: AB Volvo

Det har kallats den största nyheten inom styrning sedan servon. Kristoffer Tagesson, som 2008 tog ut examen från masterprogrammet Systems, Control and Mechatronics, har varit en spindel i nätet under utvecklingen av Volvo Dynamic Steering. Styrtekniken gör lastbilen lättare att manövrera i både höga och låga hastigheter och minskar risken för förslitningsskador hos föraren. 

Ingenjörerna som arbetade i projektet insåg tidigt att det skulle bli något stort och redan efter några dagar i rampljuset var succén ett faktum. När Jean Claude van Damme fick prova systemet blev det också känt för en bredare publik. Reklamfilmen ”The Epic Split”, där actionhjälten utför en split mellan två backande lastbilar, blev den mest delade Youtube-filmen i världen när den släpptes. I april 2014 hade den haft en bra bit över 70 miljoner visningar.
Kristoffer Tagesson.Idag när Kristoffer Tagesson berättar vad han arbetar med, vet folk direkt vad han pratar om.
– Det är roligt, i vanliga fall arbetar man lite i skymundan som ingenjör. Det är också ett kvitto på alla de timmar av pedantiskt arbete vi lagt ner för att få till en bra funktion, säger Kristoffer Tagesson som var funktionsägare i projektet på Volvo.
 
Stort intresse för masterprogrammet
2004 började Kristoffer Tagesson på Teknisk fysik på Chalmers. Tre år senare valde han masterprogrammet Systems, Control and Mechatronics.
– Så här i efterhand kan jag se att det var ett bra val. Jag tycker att det är roligt med teori, men jag vill samtidigt se hur teorin tillämpas. Och programmet har gett mig en mycket bra teoretisk grund. Det är skönt att i arbetslivet kunna visa svart på vitt hur det fungerar.
Han pratar för en sal fylld med drygt 200 Chalmersstudenter som har kommit för att få information om masterprogrammet:
– Om ni vill arbeta med fordonsrörelse är det framförallt två moment ni behöver behärska: det ena är reglerteknik, automation och mekatronik, och det andra är fordonsdynamik.
Intresset för Chalmers näst största masterprogram är stort.
– På Volvo är vi tacksamma för att intresset hos studenter är stort, för det är ett område som växer starkt, säger Kristoffer Tagesson.
Sedan hösten 2012 är han tillbaka på Chalmers, som industridoktorand på Tillämpad Mekanik.
– När vi var klara med projektet ville jag arbeta vidare med framtida funktionalitet inom styrning, men med en något längre horisont. Det går att arbeta långsiktigt även inom industrin, men i akademin finns ett gynnsamt klimat, man träffar mycket folk och man växlar idéer – även med andra företag. Om man dessutom arbetar med fokus väldigt långt i framtiden, är det inte lika känsligt med sekretess.
 
Variation i arbetet
Kristoffer Tagesson hade en roll som funktionsägare under utvecklingen av styrsystemet. Han uppgift var att hålla ihop arbetet med den tekniska funktionen. Han beskriver rollen som mer tekniskt djup än exempelvis projektledaren.
– Genom god kunskap om tekniken har det varit min uppgift att driva utvecklingen vidare, och kravställa arbetet. Krav är ett effektivt sätt att kommunicera. Vi måste veta vad det är vi ska åstadkomma. Ju fler ingenjörer i projektet, desto viktigare är det att vi har en klar, gemensam bild av målet. Annars tenderar alla beslut som fattas bli beroende av vem som hanterar just den frågan.
Han har även deltagit i testning av funktionen.
– Vi testade helt enkelt genom att köra lastbilarna, på olika banor, i olika hastighet och över mycket lång tid. Vi körde samma moment i tre dagar, dygnet runt.
Han uppskattar när det är variation i arbetsdagarna.
– I mitt fall, med ansvar för funktionsutveckling, så får jag det. Det är inte bara teknikutveckling och att se till att vi utvecklar mjukvaran i rätt riktning, utan även att köra lastbil på provbanan, koppla sladdar och få vara sin egen dräng när det gäller att lösa problem. Det ger en rolig variation.
 
En mäktig lansering
Han vill understryka att succén har byggt på ett enastående lagarbete från alla inblandade.
– Vi ingenjörer i projektet såg den potential som funktionen hade, vi var faktiskt själva överraskade över hur bra det fungerade. Och det ville vi kommunicera.
De var först tvungna att övertyga Volvos kommunikationsstab om sprängkraften i den nya produkten.
– Vi ordnade några interna provkörningar vilket fick bra genomslag. Man insåg att det var ett stort genombrott som förtjänade marknadsföring. Och det har de ju lyckats storartat med, säger Kristoffer Tagesson.
 
Text: Malin Ulfvarson
 
 
 
Bild: AB VolvoFakta: Volvo Dynamic Steering
Styrsystemet sitter i en elmotor som reglerar styrningen så att rätt kraft överförs till ratten i varje körmoment. Tekniken är snabb, ett par tusen gånger i sekunden regleras styrningen.
Syftet är att underlätta manövreringen och skapa konsistens i alla körsituationer. Körning på ojämnt underlag orsakar till exempel ryck i ratten, men styrsystemet kompenserar för ojämnheterna. I höga hastigheter förbättras kursstabiliteten och i krävande manöversituationer, som rondellkörning, kan föraren styra även en mycket tung lastbil med mycket lite kraft genom att vridmomentet i servon regleras kontinuerligt.
– Det minskar belastningen på föraren, och därmed även risken för förslitningsskador. Det ökar även säkerheten i trafiken, säger Kristoffer Tagesson.
Att backa med lastbilen är också enklare. Precis som vid körning framåt återgår ratten automatiskt till utgångsläget. Det går därmed att backa rakt en lång sträcka utan att hålla händerna på ratten. I en lastbil utan det nya styrsystemet drar släpet åt sidan efter ett antal meter.

Sidansvarig Publicerad: fr 19 maj 2017.