Workforce for Inclusive SciencE

Workforce for Inclusive SciencE – WISE –  är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra​ en könsneautral  akademi.

Institutionen för elektroteknik vid Chalmers är värd för nätverket och stöttar verksamheten ekonomiskt. Målgruppen för de aktiviteter som WISE anordnar är i första hand forskare vid Chalmers samt forskare som är engagerade i MedTech West.

WISE vision är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att meritera sig för nya tjänster och lyckas i sina akademiska karriärer. Syftet med WISE är att erbjuda ett dynamiskt och inspirerande nätverk, och att motivera kvinnor och män som vill framåt i sitt akademiska yrkesliv och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Seniora forskare, såväl från Sverige som andra länder, bjuds in av WISE att hålla seminarier och verka som förebilder. Omkring tio lunchseminarier anordnas varje år. Seminarierna är öppna för alla med intresse att lära av förebilder inom akademin. Särskilt välkomna är deltagare från Chalmers, MedTech West, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin och Högskolan i Borås. 

Nätverket grundades 2011 som en del av EU-projektet “Female role models and partners”, som i första hand fokuserade på forskare inom medicinsk teknik på Chalmers och MedTech West.

Kontakta WISE
Vill du få inbjudningar till WISE-seminarium eller har du idéer som du vill dela med dig av till WISE-teamet? Skicka e-post till WISE ​


Chalmers jämlikhetspris 2022

Det nya priset, som inspirerades av förra årets Wise Award, har Genie, Wise (Workforce for including science) och Chalmers nybildade jämlikhetskommitté som instiftare. Till skillnad från till exempel Wise Award, premierar Chalmers jämlikhetspris inte bara jämställdhet utan alla sorters jämlikhetsarbete, och kan delas ut till såväl anställda som studenter.​

Nominera senast 10 december 2021​


WISE lunchseminarier 

Lunchseminarier 2021

Lunchseminarier 2020
Lunchseminarier 2019WISE Equality Award 2021

Detta år firar WISE tioårsjubileum och det vill man fira genom att instifta WISE Equality Award 2021 för att premiera goda insatser. Priset, som stöds av institutionen för Elektroteknik och ges i samarbete med Genie, är ett erkännande av excellens inom främjande av jämställdhet och mångfald inom Chalmers. De som nomineras måste vara studenter eller anställda på Chalmers eller integrerade institutioner med Göteborgs universitet. 

Mentorskapsprogram WISE-WWACQT 

Programmet syftar till att vara ett stöd för kvinnliga doktorander och postdoktorala forskare verksamma antingen vid institutionen för elektroteknik eller inom WWACQT. Genom mentorskapsprogrammet erbjuds bland annat möjligheter att utbyta idéer, diskutera utmaningar och få karriärcoaching. Initiativet stöds av Gender Initiative for Excellence at Chalmers, GENIE.
Läs mer om WiSE-WWACQT​ mentorskapsprogram (på engelska)WISE organisationskommitté

Bahareh Ahkami, doktorand på institutionen för elektroteknik, Chalmers - projektledare för WiSE

Eva Lendaro, doktorand på institutionen för elektroteknik, Chalmers - projektledare för WiSE (föräldraledig våren 2021)

Hana Dobsicek Trefna, docent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Jonas Fredriksson, biträdande professor, viceprefekt för forskarutbildning på institutionen för elektroteknik, Chalmers
jonas.fredriksson@chalmers.se​

Sabine Reinfeldt, docent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Sara Paulsson, HR-partner på institutionen för elektroteknik, Chalmers
jarlback@chalmers.se

Silvi​a​ Muceliforskarassistent på institutionen för elektroteknik, Chalmers
Chalmers och MedTech West


​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 01 dec 2022.