Nätverk

​EM-lab – Electromagnetics Laboratory​​
Ett nätverk för seniora forskare och lärare som arbetar vetenskapligt inom elektromagnetik

Workforce for Inclusive SciencE 
Ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra​ en könsneautral  akademi.

Sidansvarig Publicerad: fr 07 maj 2021.