Mekatronik

Dekorativ bild 
Enhetschef: Jonas Sjöberg

Alla medarbetare i forskargruppen listas längre ner på sidan.

Mekatronik brukar ofta ses som en syntes av elektronik, datorteknik, mekanik. Metodiken uppstår i gränslandet mellan ovanstående discipliner, tillsammans med regler- och mätteknik. Typiska tillämpningar finns inom till exempel farkostteknik (bilar, tåg, flygplan), liksom inom andra typer av inbyggda system. Användningen av modeller är även här av central betydelse, bland annat för att simulera de komplexa dynamiska förlopp som äger rum i konstruktionerna.

Idag behövs kompetens inom flera traditionella ingenjörsdiscipliner för att designa egenskaperna i tekniska system och i produkter. Mekanisk hårdvara tillsammans med styr- och regleralgoritmer i form av inbyggda datorsystem ger nya spännande möjligheter, men också utmaningar. Ingenjören behöver behärska samtliga dessa områden samtidigt som produkten kan bli flexiblare och mer anpassningsbar genom att delar av egenskaperna ligger i mjukvaran, som lättare kan modifieras.

Simulering och modellering är viktiga komponenter i samtliga våra projekt. Genom att utföra datorsimuleringar kan fler möjligheter undersökas än om man bygger riktiga prototyper. Giltigheten av simuleringsexperiment och teknik för simulering och modellbygge är också centrala frågor som kommer in i de flesta projekten. Vi jobbar med tillämpningar inom fordonsindustrin och inom den övriga verkstadsindustrin.

Forskningsprojekt

Chalmers vehicle simulator

The Chalmers vehicle simulator is a moving base simulator. The driving simulator can be divided into seven main sections; a simulation kernel, vehicle dynamics , motion cueing algorithm, graphical environment generation, a sound generating system, a steering wheel force feedback system, and a vehicle cabin...
 
SHADES; System safety through combination of HMI and dependable systems
This project takes a holistic view where the effects on road safety are studied regardless of if errors arise from poor HMI or technical malfunctions. Failures of the technical systems may at times be controlled by the driver, but will in other cases be uncontrollable. 
 
ID4EV; Intelligent dynamics for fully electric vehicles
The objective of the ID4EV project is to develop energy efficient and safe brake and chassis systems for the needs of fully electric vehicles and the improvement of active safety and comfort for a faster introduction of fully electric vehicles (FEV). These systems will be optimized to the requirements for FEV. 
 
HILS for HEVS; Hardware-in-the-loop simulation for type-approval of hybrid electric vehicles
The objective of this project is to investigate a test method for heavy-duty hybrid electric vehicles (HEVs) using hardware-in-the-loop simulations (HILS) for type-approval-tests. Traditionally, certification of fuel consumption and exhaust emissions for heavy-duty trucks are performed on chassis dynamometer using standardized driving cycles. 
 
Analysis and verification of active safety functions
This project aims at developing CAE methods, models and tools to enable more efficient verification and analysis processes of future active safety functions.
 
Automated driving
The aim of the project is to develop a tactical framework for decision-making regarding how to interact with surrounding traffic. The objective of the tactical framework is thus to provide a generic model that captures how relevant cues in the traffic environment can be interpreted into a traffic situation, and subsequently determines an appropriate course of action in that situation. 
 
Light-Duty Diesel Engine for 2012 - Engine Control
This project investigates the use of information from crankshaft torque and ion current measurements for closed-loop diesel engine control. A large portion of the work therefore consists of developing methods for extracting combustion information from the measured signals.

Sortera efter

Avdelningar

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.