Kooperativa system

Dekorativ bild
Forskningsområdesledare: biträdande professor Henk Wymeersch
Våra forskare listas längre ner på sidan. 

Om forskningsområdet Kooperativa system

Positionering används för navigering och transport, och är idag en världsomfattande miljardindustri.  Många av våra forskningsstudier görs för att tillgodose behov från system för aktiv säkerhet, inomhus-utomhusnavigation för gående, och målföljning på marken med hjälp av luftburna sensorer.

Ett klassiskt exempel på positionering är målföljning med hjälp av spårning från en radarsensor (som hanterar relativa positioner). Radarn är fortfarande viktig, men många moderna system förlitar sig mer på GPS-sensorer, kartdata, kameror, laserscanners och fusion av all tillgänglig information.
 
Målet med positionering inomhus är att möjliggöra spårning av människor och objekt som befinner sig utanför områden som täcks av GPS. Med tanke på att människor tillbringar upp till 90% av sin tid inomhus, förväntas positionering inomhus ha stor betydelse i våra dagliga liv. GPS-signaler är för svaga för att nå genom tak, väggar och tunnlar, och ytterligare teknologier måste därför övervägas. Vår forskning omfattar studier av sådana teknologier med fokus på peer-to-peer computing.
 
Funktioner för aktiv säkerhet inträder i farliga situationer, genom till exempel att varna eller bromsa. På grund av att pålitlig information saknas på ett tidigt stadium, agerar de flesta av dagens system inte förrän en olycka är oundviklig, vilket innebär att olyckor inte kan förhindras utan bara mildras. Ett av målen med vår forskning är att möjliggöra tidigare ingripanden genom att väga samman information från flera sensorer för att avsevärt förbättra positionering och förutsägelser över lång tid.

Forskningsprojekt


>  5GCAR


>  WASP

>  COPPLAR

> MASSLOC


Avslutade projekt

> COOPNET
The goal of this project is to understand how the cooperative nature of future wireless networks can be leveraged to perform timekeeping, positioning, communication, and decision making, so as to obtain orders of magnitude performance improvements compared to current architectures. High precision positioning for cooperative ITS applications


> Filtering techniques for sensor fusion
 
> Non hit car and trucks
The project is focusing on jointly developing technologies to reduce accident risks for both passenger cars and commercial vehicles and particularly addressing the situations at which today’s active safety systems are not yet sufficient.
 
> Positioning of nodes in wireless sensor networks
In this project, we aim at designing robust and low complex algorithms for both cooperative and non-cooperative positioning. We mainly focus on distance and received signal strength measurements and derive different algorithms.
 
> Ground target tracking
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.