Kommunikations- och antennsystem

 

Avdelningschef 

Professor Erik Ström

 

Kommunikationssystem

Forskargruppsledare
Professor Erik Ström


Forskningsområden

Kooperativa system
Biträdande professor Henk Wymeersch

Distribuerade informationssystem
Biträdande professor Alexandre Graell i Amat

Grundforskning
Biträdande professor Giuseppe Durisi

Hårdvarubegränsad kommunikation
Professor Thomas Eriksson
 
Professor Erik Agrell

Fordonskommunikation
Biträdande professor Fredrik Brännström
 
Biträdande professor Tommy Svensson
 
 

Antennsystem

Forskargruppsledare
Professor Marianna Ivashina 

Läs mer om forskning inom Antennsystem
För information om vilka forskningsområden som ingår i området Antennsystem, se den engelska webbplatsen.

Publicerad: ti 17 mar 2015. Ändrad: to 06 jul 2017