Optisk kommunikation

Dekorativ bild 

Forskningsområdesledare: Professor Erik Agrell

Våra forskare listas längre ner på sidan.

Om forskningsområdet Optisk kommunikation

I vårt samhälle finns en ständig efterfrågan på mer bandvidd. Det märks kanske tydligast i tjänster som videokonferenser, tv och video-on-demand över internet, men också i de enorma överföringar som krävs av datacentraler för backup, lagring och behandling av data i ”molnet”.

90-talets dramatiska utveckling av våglängds-multiplexade fiberoptiska överföringssystem i kombination med den avgörande utveckling av hårdvaran som skett tidigare, banade väg för dagens globala data-infrastruktur. Men medan kompetens inom fotonisk teknologi hittills räckt för design av optiska länkar, krävs nu allt större kunskap i kommunikationsteori, allteftersom de förbättringar man kan uppnå genom utveckling av hårdvaran blir allt kostsammare, eller rent av omöjliga att genomföra.

I forskargruppen Kommunikationssystem samarbetar vi med Fotoniska laboratoriet på Institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap, och uppnår på så vis resultat som ingen av forskargrupperna kunnat nå på egen hand. I stora drag bidrar Fotoniska laboratoriet med den fotoniska expertisen, inklusive kunskap om laser, fiber, detektorer och förstärkare. Kommunikationssystem står för expertis inom digital kommunikationsteori, vilket innefattar kodning, modulering, detektion 

Dekorativ bildoch beräkning. Forskningen bedrivs inom forskningscentrum FORCE (Fiber-Optic Communications Research Center) på Chalmers.

För närvarande lanserar vi nya metoder för att öka kapaciteten hos befintliga optiska länkar, genom att optimera algoritmerna för sändare och mottagare. Detta kan öka avstånden mellan kopplingspunkter i tillämpningar för fiber-to-the-home, eller öka mängden data som kan överföras över långdistanslänkar, och på så sätt minska kostnader, mängden utrustning, energikonsumtion och – i förlängningen – miljöbelastningen. Den nya teknologin möjliggör nya moln-baserade mobila tjänster som till exempel navigation, översättning och underhållning.


Sidansvarig Publicerad: må 18 nov 2019.