Datorseende

test.bmp 
Enhetschef: Fredrik Kahl

Medarbetare i forskargruppen listas längre ner på sidan. 

Målet för forskning inom bildanalys och datorseende är att få datorer att förstå bilder. För att få en bild av bredden på detta ämne behöver man bara fundera på vad vi människor använder vår syn till. Det kan handla om att hitta en tumör i en tredimensionell magnetröntgenbild, att detektera en farlig trafiksituation eller att känna igen ett ansikte. Vissa uppgifter som är lätta för oss är fortfarande utmanande för en dator, som att utläsa ett händelseförlopp från en bild. I andra fall, som när det gäller att skatta en noggrann metrisk 3D-modell från tusentals bilder, är datorerna redan överlägsna.

Problemställningarna i bildanalys och datorseende är komplexa och kräver ett brett spektrum av verktyg från matematik, algoritmteori och statistik. En del av forskningen i gruppen är tydligt tillämpad och utförs i samarbete med användarna. Det handlar om att välja rätt matematiska verktyg för att lösa ett givet problem. Men en stor del handlar snarare om metodutveckling. Det kan handla om att studera ett optimeringsproblem som är centralt inom bildanalys eller utveckla  lämpliga matematiska modeller. Flera av forskarna i gruppen arbetar med medicinsk bildanalys och är kopplade till Sahlgrenska universitetssjukhuset genom MedTech West.

För en utförligare beskrivning, se den engelska sidan.


Sortera efter

Avdelningar

Sidansvarig Publicerad: må 15 mar 2021.