Aktiv trafiksäkerhet och teknologier för förarsupport

Forskare knutna till forskningsområdet listas längre ner på sidan.

Genom att utrusta fordon med intelligenta system som utnyttjar modern teknologi för mätteknik, signalbehandling och reglering går det att förutse olika typer av riskabla trafiksituationer. Ett aktivt säkerhetssystem kan också hjälpa föraren att helt undvika kollisioner eller avåkningar.

Dekorativ bildSystem för aktiv säkerhet innehåller ofta sensorer som radar, kameror och laser som kan läsa av området runt fordonet. Dessutom kan sensorer inuti fordonet och kommunikationslänkar mellan fordon, eller mellan fordon och infrastruktur, bidra med data. Dessa data kan förenas i en lokal dynamisk karta över trafikområde, fordon och förare.

Denna lokala dynamiska karta används för att förutsäga om en kollision kommer att inträffa, och föreslå en motåtgärd för att undvika en förestående kollision. Det kan röra sig om en varning, så att föraren själv kan hantera situationen, eller ett automatiskt ingripande för bromsning och styrning för att till exempel hålla fordonet kvar på vägen eller undvika olycka vid en korsning.

Den lokala dynamiska kartan kan dessutom användas för att ta över en del av själva körandet. En adaptiv farthållare hjälper till exempel föraren att hålla hastigheten och att ha ett säkert avstånd till framförvarande bil, med hjälp av automatisk reglering av bromsar och drivlina.

I framtiden kan vi förvänta oss fordon som kör helt automatiskt, som en effekt av denna utveckling.

Läs mer på den engelska sidan...

Forskningsprojekt 

The Chalmers vehicle simulator is a moving base simulator. The driving simulator can be divided into seven main sections; a simulation kernel, vehicle dynamics , motion cueing algorithm, graphical environment generation, a sound generating system, a steering wheel force feedback system, and a vehicle cabin... 
 
Automated driving
The aim of the project is to develop a tactical framework for decision-making regarding how to interact with surrounding traffic...
 
The project is focusing on jointly developing technologies to reduce accident risks for both passenger cars and commercial vehicles and particularly addressing the situations at which today’s active safety systems are not yet sufficient...
 
Cooperative systems are essential in order to reach vision zero. Few passive or active safety systems are available for unprotected road users...
 
 
The main research objective for this project is to address key problems in the physical layer and MAC layer of vehicular communications, including channel modeling, channel estimation and interference management... 
 
Nowadays vehicles offer an increasing number of In-Vehicle Information Systems (IVIS) and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Cruise control and route guidance are examples of systems already in frequent use, and lane departure warning, night vision and collision warning are examples of systems now coming into commercial use...
 
Volvo Car Corporation develops vehicles with world-class safety systems. The long term vision is to design cars that do not crash. Developing active safety systems that assist the driver in mitigating or avoiding accidents will be essential for achieving the short term aim: by 2020 no one should be killed or injured in a Volvo...
 

Centrum

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.