Kandidatprojekt

På institutionen för elektroteknik har vi många spännande projektförslag för dig som går tredje året och ska göra ditt kandidatarbete. Projekten utförs vid någon av våra forskningsavdelningar inom ämnesområdena nedan.
  C 2021-1421 Föreskrift för kandidatarbete på Chalmers - genomförande och examination

Projektförslag våren 2023

Automation, mekatronik och reglerteknik

EENX16-2023-01 Motoriserad förstärkning av en människas rörelse
EENX16-2023-02 Radar based object classification between moving and stationary targets at sea for MARV​
EENX16-2023-03 Pentaverse Global Capstone Projects with Chalmers, Penn State & Volvo Group
EENX16-2023-04 Ultrasonic Airspeed Sensor Development of a Prototype Sensor for SSRS Drone Project​​
EENX16-2023-05 Starship modell
EENX16-2023-06 Automatisk gräsklippare
EENX16-2023-07 Autonom enhjuling
EENX16-2023-08 DORA - Dexterous Robot Assistant
EENX16-2023-09 Creating a Digital Twin of a Real Robot
EENX16-2023-10 Automation of antenna measurements with robotic arm
EENX16-2023-11 Robot teleoperation based on digital twins
EENX16-2023-12 Robotic Rehabilitation Soft Actuators
EENX16-2023-13 Robotic Rehabilitation Shoulder Motion Sensor
EENX16-2023-14 Robotic Rehabilitation Hand Motion Sensor
EENX16-2023-15 Autonom lastbil
EENX16-2023-16 Design of Attachment Mechanism for Self-Driving Bikes
EENX16-2023-17 Design of Light, crash-worthy, Self-Driving Bike
EENX16-2023-18 Design and build a self-driving E-scooter
EENX16-2023-19 Maskininlärning för att välja rätt vallade skidor
EENX16-2023-20 Robothund
EENX16-2023-21 Enabling Cobots to Automatically Identify and Grasp Household Objects
EENX16-2023-22 Collaborative-Robot Assistant for Technicians
EENX16-2023-23 Human-Robot Collaboration through Augmented Reality
EENX16-2023-24 Automated fence surveillance by use of drones
EENX16-2023-25 Intelligent trip-planning system for electric vehicles
EENX16-2023-26 Automate the video documentation of a Euro NCAP test by use of drones
EENX16-2023-27 EcoPilot An Energy Efficient Highway Autopilot
EENX16-2023-28 Evaluation of collaborative highway-merging strategies using RC cars
EENX16-2023-29 Road Surface Condition Detection in a Grid
EENX16-2023-30 Sensor Fusion for Road Surface Condition Detection
EENX16-2023-31 Autonomous Transport Robots with 5G
EENX16-2023-32 ATR Visual Navigation at the CASE Lab

Elkraftteknik

Kommunikationssystem

EENX16-2023-41 Distributed communication or radar the networks of the future

EENX16-2023-42 Design, Manufacturing and Testing of 5G Antennas
EENX16-2023-43 Towards 6G wireless communications via a distributed multi-antenna testbed

Signalbehandling och medicinteknik

EENX16-2023-44 System för fokuserad uppvärmning av fårhjärna ett steg mot bättre cancervård för barn med hjärntumörer
EENX16-2023-45 Medical image registration and segmentation for hyperthermia patient treatment plan
EENX16-2023-46 Talk2Me – Mot ett nytt röstbaserat arbetssätt för ambulanssjukvården
EENX16-2023-47 Blockchain för säkrare hälsodata och ökad patientsäkerhet
EENX16-2023-48 Fallolyckor - Data fusion och UIUX för en tryggare tillvaro för anhöriga till äldre inom hemsjukvården
EENX16-2023-49 Hur kan vi använda ett benledningsstetoskop i kliniskt bruk ”Benledningsstetoskop”
EENX16-2023-50 Antennmätning med drönare för stora fordon
EENX16-2023-51 Artificiell intelligens för modellering av elektrisk drivlina i fordon baserat på experiment och simuleringar
EENX16-2023-52 Implementering av videoteknik i den prehospitala akutsjukvården
EENX16-2023-53 Demonstrator av en eHälsotjänst för att diagnostisera och förebygga fotsår och amputation vid diabetes
EENX16-2023-54 Detektering av Arytmi med Radar -en fortsättning
EENX16-2023-55 Fall förebyggande hos äldre genom kontinuerlig rörelseövervakning hemma --utvärdering av en radarbaserad lösning
EENX16-2023-56 Early characterization of stroke using video analysis and machine learning
EENX16-2023-57 Platform for real-time recording of finger forces
EENX16-2023-58 Diagnosticering av muskelbristning med mikrovågor​

Sidansvarig Publicerad: fr 28 okt 2022.