Tentamensexpedition för Elektroteknik

Öppettider

Måndag – fredag
Vänligen skicka ett mail till studadm.e2@chalmers.se för att boka tid för uthämtning av tentamen.

Hitta till oss

Hörsalsvägen 9, våning 3
Christina Lidbeck, rum 3342

För tentamina inom området Elkraftteknik hänvisar vi till:
Elizabeth Peetso, rum 3343

Sidansvarig Publicerad: on 19 okt 2022.