Tentamensexpedition för Elektroteknik

Öppettider

Måndag – fredag
Vänligen skicka ett mail till studadm.e2@chalmers.se för att boka tid för uthämtning av tentamen.

Hitta till oss

Hörsalsvägen 9, våning 3
Madeleine Persson, rum 3342

För tentamina inom området Elkraftteknik hänvisar vi till:
Agneta Kinnander, rum 3343

Sidansvarig Publicerad: må 16 dec 2019.