Syntolkning: Dekorativ bild

Om Elektroteknik

​Vid institutionen för Elektroteknik (E2) bedrivs forskning och utbildning inom områdena Kommunikations- och antennsystem, System- och reglerteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik samt Elkraftteknik. Vi är cirka 250 medarbetare från drygt 20 länder. Våra kunskaper kommer till nytta överallt där det finns avancerad teknik med inbyggd elektronik, oavsett om det handlar om elektriska signaler, optiska signaler, mikrovågor eller elkraft. Vårt mål är smartare och effektivare processer i ett hållbart samhälle.

Forskningssamverkan
Inom institutionens fyra forskningsavdelningar bedrivs omfattande nationell och internationell forskningssamverkan med akademi, industri, sjukvård och samhället i övrigt. Vi arbetar såväl med grundforskning som med tillämpad forskning.

Grundforskning inom signalbehandling, informationsteori och kommunikations- och antennsystem, reglerteknik, elektromagnetik och elkraftteknik utgör en gemensam bas och verktygslåda för våra forskargrupper.

Forskningen handlar i stor utsträckning om att modellera och konstruera effektiva system för att utvinna och behandla information. Tillämpningsområden finns inom all avancerad teknik med inbyggd elektronik. Vi tar oss an utmaningar för en hållbar framtid exempelvis inom samhällets växande kommunikations- och elektrifieringsbehov. Institutionen söker aktiva samarbeten över organisationsgränserna för gemensam nytta.

Bidrar till samhällsnytta
Vi är engagerade i många tillämpade och applikationsdrivna forskningsprojekt. Exempel på det är mjukvarulösningar och antennteknik som lägger grunden för trådlösa 5G-nätverk och blixtsnabba trådbundna nätverk. Vi arbetar också med teknik för aktiv trafiksäkerhet och självkörande fordon. Vår forskning inom medicinsk teknik har fått stort genomslag, inte minst genom världsunik implanterbar hörapparatteknik och tankestyrda armproteser samt medicinsk diagnostikutrustning och bildteknik för snabb upptäckt av stroke och cancer. Forskning sker även om robotteknik och automatiserade produktionsanläggningar, som skapar förutsättningar för effektivare och energisnålare produktion inom industrin. Dessutom forskar vi kring framtidens uthålliga elkraftsystem med stor andel förnyelsebar energi, smart elöverföring, hybrid- och elfordon, samt nya lösningar för användning av el.

Kompetenscentra och nätverk
Institutionen är värd för följande kompetenscentra: Center for Bionics and Pain Research​ som utvecklar medicinteknik och behandlingsmetoder inom bionik och smärta, ChaseOn inom antennforskning, MedTech West inom medicinsk teknik, Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC)Swedish Electromobility Centre inom el- och hybridfordon samt infrastruktur, SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre inom fordons- och trafiksäkerhet. Dessutom har forskningsinfrastrukturen REVERE (Resource for Vehicle Research at Chalmers),​ som är verksamt inom fordonsrelaterad forskning, E2 som värd. 

WiSE, Women in Science, är ett nätverk för kvinnliga forskare med utgångspunkt från Elektroteknik och MedTech West.

Utbildning för framtiden
Institutionen ger cirka 100 kurser, varav många ingår i mastersprogrammen

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.