Organisation

Institutionen Elektroteknik består av fyra forskningsavdelningar som arbetar med forskning och utbildning. Vi har också en administrativ avdelning och är värd för fyra forskningscentrum. 

Ledningsgrupp

Proprefekt - Tomas McKelvey
Vice prefekt för forskarutbildningen - Jonas Fredriksson
Vice prefekt för grundutbildningen - Thomas Eriksson
Administrativ chef - Pia Karlsson
HR specialist - Cecilia Örnroth
 

Avdelningar

Elkraftteknik

Läs mer om avdelningen Elkraftteknik

 
Kommunikations- och antennsystem

Läs mer om avdelningen Kommunikations- och antennsystem

Avdelningschef: Erik Ström

 
System- och reglerteknik

Läs mer om avdelningen System- och reglerteknik

Avdelningschef: Bengt Lennartson

 
Signalbehandling och Medicinsk teknik

Läs mer om avdelningen Signalbehandling och Medicinsk teknik

Avdelningschef: Mikael Persson

Administration

Den administrativa avdelningen ger stöd till verksamheten på institutionen för Elektroteknik. Vi arbetar med verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomi, kommunikation, kursadministration inom grund- och forskarutbildning, personalfrågor, inköp, med flera andra tjänster.


Administrativ chef - Pia Karlsson
Institutionsekonom - Maria Odéus Forsberg, Anna Lund Rahder (föräldraledig)
Ekonomer - Hanna Youn, Petar Margitin, Pia Nilsson
Kommunikatörer - Yvonne Jonsson, Sandra Arvidsson
Kommunikatör för Swedish Electromobility Center - Emilia Lundgren

Administratörer
Forskarutbildning - Natasha Adler Grønbech
Grundutbildning - Madeleine Persson
Elkraftteknik - Annie Grundevik
System- och reglerteknik samt Antennsystem - Rebecka Andersson
Kommunikationssystem, Chase - Agneta Kinnander
Signalbehandling och Medicinsk teknik, MedTech West - Ann-Christine Lindbom
Organisationsstruktur

Bild under uppdatering

Publicerad: fr 07 sep 2012. Ändrad: to 04 maj 2017