Organisation

Institutionen Elektroteknik består av fyra forskningsavdelningar som arbetar med forskning och utbildning. Vi har också en administrativ avdelning och är värd för fyra forskningscentrum

Ledningsgrupp

Proprefekt - Tomas McKelvey
Vice prefekt för forskarutbildningen - Jonas Fredriksson
Vice prefekt för grundutbildningen - Thomas Eriksson
Vice prefekt för nyttiggörande - Petter Falkman
Administrativ chef - Pia Karlsson
HR-partner - Cecilia Örnroth
 

Avdelningar

Elkraftteknik

Läs mer om avdelningen Elkraftteknik
Avdelningschef: Jörgen Blennow


Kommunikations- och antennsystem
Läs mer om avdelningen Kommunikations- och antennsystem
Avdelningschef: Erik Ström

 
System- och reglerteknik

Läs mer om avdelningen System- och reglerteknik
Avdelningschef:
Bengt Lennartson

 
Signalbehandling och medicinsk teknik
Läs mer om avdelningen Signalbehandling och medicinsk teknik

Avdelningschef:
Mikael Persson

Verksamhetsstöd

Avdelningschef: Pia Karlsson

Avdelningen ger stöd till verksamheten på institutionen för Elektroteknik inom områdena verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomi, kommunikation, kursadministration inom grund- och forskarutbildning, personalfrågor, inköp, med flera andra tjänster.


Administrativ chef: Pia Karlsson
Institutionsekonom - Maria Odéus Forsberg, Anna Lund Rahder (föräldraledig)
Ekonomer - Hanna Youn, Pia Nilsson, Birgitta Carlson
Kommunikatörer - Yvonne Jonsson, Sandra Arvidsson

Administratörer
Forskarutbildning - Natasha Adler Grønbech, Rebecca Alfredsson
Grundutbildning - Madeleine Persson
Elkraftteknik - Annie Grundevik
System- och reglerteknik samt Antennsystem - Rebecka Andersson
Kommunikationssystem, ChaseOn - Agneta Kinnander
Signalbehandling och medicinsk teknik, MedTech West - Ann-Christine Lindbom


Organisation

  
 

Publicerad: fr 07 sep 2012. Ändrad: on 20 sep 2017