Kandidatprojekt våren 2023

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för biologi och bioteknik samt kemi och kemiteknik på Chalmers  presenteras i lärplattformen Canvas:
Sidansvarig Publicerad: on 09 nov 2022.