Kostens och mikrobiotans effekter på halten kortkedjiga fettsyror i blod från människa

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik
 
​Projektexamenskod: BBTX01-21-06

Avdelningen för Livsmedelsvetenskap
Institutionen för Biologi och Bioteknik, Chalmers tekniska högskola 


Bakgrund 
Kosten och bakterierna I tjocktarmen har stor betydelse för hälsa genom olika mekanismer. Kostfibrer från kosten omvandlas av bakterierna i tjocktarmen till kortkedjiga fettyror (acetat, propionat och butyrat). Dessa molekyler används för energimetabolismen hos tarmcellerna, men en del går också till levern och en liten fraktion når systemisk cirkulation. Flera fysiologiska effekter av kortkedjiga fettsyror har påvisats som kan ha positiv inverkan på hälsan. Trots detta har det länge saknats analytiska metoder för analys av kortkedjiga fettsyror i blodprover. På vår avdelning har vi utvecklat en metod för detta och flera tusen prover från olika studier har analyserats. För att på sikt bättre kunna styra bildningen av kortkedjiga fettsyror i kroppen  behöver vi veta vilka faktorer som påverkar halten.

Problembeskrivning 
Syftet är att undersöka vilka faktorer såsom kost, mikrobiotasammansättning, hälsostatus och livsstilsfaktorer som påverkar halten kortkedjiga fettsyror i blodet genom att samla analysdata och meta-data från genomförda studier.
 
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll 
1. Extrahera data från befintliga studier med analysdata och metadata
2. Bygga en databas
3. Multivariat analys för att finna samband mellan determinanter och halten kortkedjiga fettsyror i blodprover.

Speciella förkunskapskrav: Grundläggande och analytisk kemi och statistik.

Möjlig målgrupp Alla

Gruppstorlek: 4–6 studenter (3 studenter/förslagsställare har förtur)

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: ​​Rikard Landberg
Övriga handledare: Info kommer senare

Sidansvarig Publicerad: fr 30 okt 2020.