bild

Stora samverkansprojekt


Samverkan med andra universitet och industri är av stor betydelse för att forskningen från institutionen för biologi och bioteknik ska komma till nytta i samhället. Här ger vi exempel på några av våra stora samverkansprojekten.
 

Waseabi

Ingrid Undelands forskargrupp på avdelningen för livsmedelsvetenskap är partner i det EU-finansierade projektet Waseabi. Projektets mål är att utveckla och testa nya koncept för att ta vara på en större andel av de marina resurser som tas iland, men som idag inte används till livsmedel. Denna del – som ur ett svenskt perspektiv är hela 85 procent – används idag till andra syften som till exempel till djurfoder – eller i sämsta fall kasseras. För att göra sjömatsindustrin mer hållbar krävs således många åtgärder och Ingrid Undelands forskargrupp bidrar bland annat med forskning gällande nya bevarandeprocesser, samt processer för att isolera proteiner som kan användas i olika sorters nya marina livsmedel.  Samarbetspartner i projektet är bland andra universiteten DTU i Danmark och AZTI i Spanien. Sweden Pelagic, Alfa Laval och Royal Greenland är några av projektets industripartner.

SynBio4Flav

Avdelningen för systembiologi är partner i det EU-finansierade projektet SynBio4Flav​. Flavonoider är fytonäringsämnen som förekommer naturligt i växter och de kan till exempel användas in livsmedels- och läkemedelsproduktion. Genom att använda sig av systembiologiska metoder hoppas SynBio4Flav-projetet att kunna ta fram ett kostnadseffektivt alternativ till nuvarande flavonoidproduktion. Den vetenskapliga utmaningen för SynBio4Flav är att tillverka flavonoider genom att bryta ner deras komplexa biosyntesvägar till standardiserade och specificerade delar, som kan överföras till specialanpassade mikroorganismer inom mikrobiella konsortier. SynBio4Flavs banbrytande tillvägagångssätt har mycket stor potential utöver produktion av flavonoider. Projektets slutmål är bidra till ett paradigmskifte inom bioteknologisk produktion av komplexa naturkemikalier.

Sidansvarig Publicerad: on 27 jan 2021.