Bild på träd i solsken

Röster om våra samarbeten

​Våra framgångsrika samarbeten med industrin visar att vår forskning gör skillnad i samhället.

Martin LovmarMartin Lovmar, ​PhD, Principal R&​D Scientist,​ Wellspect

"På Wellspect​ letar vi ständigt efter sam​arbeten som har potential att göra stor skillnad för våra kunder. Vårt samarbete med professor Ivan Mijakovics forskningsgrupp på avdelningen för systembiologi har varit mycket givande. Samarbetet har lett till nya upptäckter som resulterat i både vetenskapliga publikationer och patentansökningar. Under vårt fortsatta samarbete ser vi fram emot att kommersialisera dessa upptäckter. I och med detta samarbete kommer vi också i kontakt med flera andra forskare – både på Chalmers och på universitet runt om i Europa. Det öppnar för nya möjligheter för våra gemensamma projekt – och det gör oss också övertygade om att vi kommer att skapa ytterligare upptäckter och innovationer!"


Ingvild DahlenIngvild Dahlen, ledare inom teknologi, projekt och affärsutveckling Lerø​y Seefoods AS

"Lerøy Seafoods AS samarbetar med forskare från institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola. Samarbetet handlar om att skapa högvärdesprodukter från restråvaror som genereras vid produktionen av lax- och vitfiskfiléer. Hållbar produktion är ett viktigt mål för Lerøy och därför är projekt som dessa viktiga för branschens vidareutveckling. Lerøy upplever samarbetet med Chalmers som mycket positivt, med forskare som har bred erfarenhet och stor kunskap att bidra med till projektet. Vi upplever att ett tvärvetenskapligt samarbete mellan den akademiska världen och oss som en operativ branschaktör ger bra och realistiska lösningar för framtiden. Vi omsätter forskning i praktiken." (Foto: Lerøy Seafood Group)Anisha GoelAnisha Goel,​ PhD, Research Scientist, R&D Production Development,​ Chr. Hansen

"Chr Hansen har ett gott samarbete med institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers, där vi kan inspirera unga studenter genom studiebesök, masteruppsatser och genom att ta oss an industridoktorander. Institutionen har en djup förståelse för de synergier som kan uppstå mellan akademi och företag. Det gör att våra samarbeten är mycket givande och möjliggör att alla parter går vinnande ur dem"Erik ÖsteErik Öste, vd, Cirkulär AB

"Cirkulär AB samarbetar med Chalmers för att utveckla cellfabriker för rekombinanta proteiner. Samarbetet är mycket värdefullt för oss eftersom vi får tillgång till den senaste forskningen och de modernaste anläggningarna. Vårt partnerskap med Chalmers möjliggör en mer effektiv utveckling av vår teknologi och att våra produkter kan nå marknaden snabbare."Johan JohannessonJohan Johannesson, Kvalitets- och Miljöchef, Sisjö Intressenter AB

"Jag har lång och g​od erfarenhet av att samarbeta med Chalmers och institutionen för biologi och bioteknik. Jag anser att det är viktigt att industrin och akademin arbetar nära varandra för att utveckla metoder som kan säkerställa hållbar matkonsumtion och produktionslinjer. Tillsammans kan vi påverka en hållbar framtid."

Sidansvarig Publicerad: ti 24 nov 2020.