Bättre cellfabriker ska producera framtidens läkemedel

​Biologiska läkemedel baserade på proteiner är lovande kandidater för behandling av cancer och andra svåra sjukdomar. Men de kan vara problematiska att tillverka. I ett nytt forskningsprojekt ska chalmersforskare nu ta fram nya genmodifierade celler, så kallade cellfabriker, som kan producera de önskade proteinerna.
​Marknaden för läkemedel som efterliknar kroppens egna proteiner, så kallade proteinläkemedel, växer så det knakar.

– Proteinläkemedel ger en mer målinriktad effekt och mindre bieffekter än traditionella läkemedel baserade på små molekyler, förklarar Jens Nielsen, professor i systembiologi vid Chalmers.

Förhoppningen är att man ska kunna behandla ett mycket brett spektrum av sjukdomar, till exempel olika typer av cancer, diabetes och multipel skleros, MS. Proteinerna tillverkas med så kallade cellfabriker – alltså celler som genetiskt modifierats att tillverka och utsöndra det önskade proteinet. Problemet är att det i dagsläget är svårt att tillverka en del av de eftertraktade proteinerna.

– Vissa proteiner går jättebra att tillverka i cellfabriker, men med andra funkar det inte alls. Och vi vet inte riktigt varför, säger Jens Nielsen.

Nu har Jens Nielsens forskargrupp tillsammans med docent Dina Petranovic och forskare på KTH fått ett anslag på 34 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning för att undersöka proteinproduktionen i cellfabriker baserade på jästceller, som gruppen har mycket stor erfarenhet av, och på en mänsklig cellinje.

– Vi vill förstå varför det går galet ibland, så att vi sedan kan modifiera cellfabrikerna till att kunna producera fler typer av protein, säger Jens Nielsen.

Cellfabriker baserade på mänskliga celler finns inte i kommersiellt bruk ännu. Dagens proteinläkemedel produceras framför allt med cellinjer från en hamster. Proteinerna blir mycket lika människokroppens egna, fast med en liten, liten skillnad. Hos vissa patienter kan skillnaden ge upphov till en problematisk försvarsreaktion från immunförsvaret.

– Med cellfabriker baserade på mänskliga celler får vi fullständigt rätt proteiner och slipper sådana reaktioner, säger Jens Nielsen.

Den långsiktiga visionen är att med cellfabriker kunna producera alla önskade protein, så att de eftertraktade läkemedlen snabbt kommer ut på marknaden och kan göra nytta.

Läs mer:
Läkemedel ur kroppens proteiner

Text: Ingela Roos
Foto: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: to 22 jun 2017.