Systembiologi

SysBio

Systembiologi är ett multidisciplinärt forskningsfält där kemister, matematiker, biologer och ingenjörer arbetar tillsammans med målet att dechiffrera funktionen hos levande celler, och att använda informationen för att utveckla nya läkemedel eller effektiva cellfabriker för ekologiskt hållbar produktion av kemikalier. Vi använder i stor utsträckning matematiska modeller och simuleringar, i kombination med det senaste inom experimentella tekniker, för att förstå de molekylära mekanismerna bakom mänskliga sjukdomstillstånd samt för att utveckla effektiva cellfabriker för ekologiskt hållbar produktion av kemikalier.

Gruppens forskning är uppdelad på sju "lab", mer information om dessa når du via menyn till vänster.


Se även vår externa webbsida: www.sysbio.se.

Sidansvarig Publicerad: to 06 feb 2020.