Faresjö Labb

Maria Faresjö
 

Typ 1-diabetes och celiaki är två av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna hos barn och förekomsten av dessa sjukdomar är hög i Sverige. Vi arbetar med translationell immunologi, det vill säga vår forskning omfattar studier av immunologiska mekanismer och verktyg för prevention, diagnos och behandling av autoimmuna sjukdomar speciellt hos barn med typ 1-diabetes och/eller celiaki.

Vi arbetar med ex vivo och in vitro-modeller för att studera extra- och intracellulära biomarkörer som är relevanta för dessa autoimmuna sjukdomar. Ett brett utbud av biomarkörer för att karaktärisera till exempel T- och B-celler och deras respektive subgrupper inklusive även regulatoriska immunceller (både Treg och Breg) samt cytokiner och kemokiner ingår i vår panel av studerade biomarkörer.

Teknikerna som används ligger i frontlinjen av immunologisk metodik och vi lägger stor vikt vid att bygga upp tekniker användbara för att studera perifera mononukleära immunceller i kliniska kohorter. Metoderna som används är till exempel flödescytometri och multiplex luminescenstekniker som med fördel kan användas för att studera även andra immunologiska sjukdomar hos både barn och vuxna.


Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.